Головна » Психологія » Принципи психології як основа побудови та використання ділових ігор у бізнес-освіті

Принципи психології як основа побудови та використання ділових ігор у бізнес-освітіДля підготовки менеджерів, а ще частіше - для підвищення їх кваліфікації зараз активно використовуються різноманітні тренінгові системи та комп'ютерно-програмні засоби. Насамперед, це ділові ігри, що використовують принципи психології та імітують діяльність керівництва певної компанії, де навчають, набувають навички самостійного переносу отриманих теоретичних знань в область прийняття конкретних управлінських рішень. Безумовно, якість ділової гри безпосередньо визначається тим, що в ній реалізуються принципи психології як науки, наскільки адекватно і правдиво ця модель відтворює економічну ситуацію. Імітаційне моделювання та основні принципи психології є теоретичною основою побудови та застосування таких ділових ігор.

Для підготовки та обгрунтування управлінських рішень існує достатня кількість економіко-математичних моделей, використовують принципи психології, проте охопити ними всі мають практичний інтерес завдання неможливо. Найчастіше моделі виявляються надмірно складними, і не існує методів знаходження рішень навіть для таких досить просунутих завдань, що вирішуються за допомогою комп'ютерів, як, наприклад, управління запасами, для знаходження чисельних рішень доводиться не тільки обмежуватися малої розмірністю, але і вводити значні спрощення. Тому в практиці широке застосування знаходять методи імітаційного моделювання, що використовують як теоретичної бази фундаментальні принципи психології, коли спочатку розробляється експериментальна модель керованої системи, а потім тільки робиться порівняльна оцінка сценаріїв роботи системи шляхом «програвання» типових і нетипових ситуацій на розглянутій моделі.

Фактори невизначеності між частинами системи представляються у вигляді формул або логіко-математичних співвідношень. Імітування системи - саме той етап реалізації ділової гри, а якому принципи психології відіграють провідну роль. Він починається з установки деякого початкового стану ситуації, яка, в результаті прийнятих рішень, а також під впливом неконтрольованих подій переходить в інші стани.

Імітаційний експеримент пов'язаний з великою кількістю обчислень, тому вимагає для своєї реалізації сучасних комп'ютерів і часто обчислювальних мереж. Головне, ця модель дозволяє розглянути по суті досліджуваний процес, тенденції його поведінки. У ній зазвичай переслідується одна з наступних цілей: вивчення діючої виробничої системи; аналіз гіпотетичної моделі; проектування більш досконалої системи. Для працівника, найголовніше - це грамотно і адекватно інтерпретувати результати моделювання, а це вміння якраз і досягається тим, наскільки професійно психолого-педагогічні критерії враховані при розробці гри.

Як показує досвід використання тренінгових систем, найбільш ефективне застосування ділових ігор з кількома командами гравців, кожна з яких представляє «свою фірму» і приймає рішення щодо цін, обсягів виробництва, організації реклами та ін Програмно-комп'ютерні засоби виконують дві функції: ведуть облік усіх дій учасників гри і одночасно оцінюють економічні наслідки управлінських рішень граючих фірм-конкурентів.

Завдання, які у ділових іграх і потребують їх вирішення, повинні бути актуальними, практично значущими, досить складними, але доступними для рішення; носити пошуковий характер, спонукати тих, кого навчають не тільки до системного використання наявних знань, а й до пошуку нових оригінальних методів рішення. Ділові ігри повинні забезпечувати багаторазове виконання змінюються ситуацій, наприклад, моделювання процесів управління підприємством. Досвід показав, що в процесі навчання ділові ігри не повинні бути трудомісткими з введення інформації, але форми її подання повинні бути близькими до реальних.