Головна » Психологія » Що таке мислення?

Що таке мислення?Один із способів поліпшити якість свого життя, зробити ефективніше діяльність - це звернути увагу на мислення. Даний пізнавальний процес досить важливий для людини. Тому необхідно знати, що таке мислення і як його розвивати. Адже від даної якості залежить дуже багато важливих процесів у житті людини.

Для початку варто відзначити, що мислення - це процес, що дозволяє отримувати знання про довкілля, грунтуючись на висновках, судженнях, умовиводах. Також тут варто сказати про категоризації, тобто, якщо людина думає про будь-якої речі, це означає, що він вже її оцінив, зарахував до певної категорії. Наприклад, дивлячись на рослини, суб'єкт вже, найчастіше, зарахував його до якоїсь групи, думає про нього і розмірковує. Таким чином, люди пізнають навколишній світ. Потрібно сказати, що даний психічний процес присутній практично у всіх видах діяльності людини (Праця, навчання, гра, спілкування і т. д.), а також нерозривно пов'язане з промовою.

Говорячи про те, що таке мислення, необхідно відзначити, що воно дуже тісно пов'язане з творчим перетворенням дійсності і вирішенням різноманітних завдань. Даний психічний процес вчиняється у розумових операціях і розумових діях. До них відносять аналіз, порівняння, синтез, узагальнення і т. д. Часто людина не усвідомлює їх, однак, при бажанні їх досить легко відстежити. Наприклад, при вирішенні завдання для початку необхідно розділити її на кілька частин (умова і питання), тобто проаналізувати.

Для того щоб глибше зрозуміти даний пізнавальний процес, потрібно знати, які бувають властивості мислення. Так, для початку слід зазначити рефлективність. Тобто мислення працює не тільки з зовнішніми образами, але й може бути спрямоване всередину себе, на емоції, почуття, переживання людини. Якщо висловитися інакше, то у свідомості воно репрезентує світ для людини.

Крім цього, мислення має спрямованість. Це означає, що воно обов'язково відповідає на який-небудь (не завжди доцільний) питання. Таким чином, виявляється початок осмислення. Цінність питань полягає в тому, що, якщо людина починає запитувати, то він активно думає. Також мислення може проявлятися в позитивній формі (що в події можна знайти хороше?) І в негативній (що тут поганого?). Проблематізація дуже важлива при пошуку рішень певної задачі.

Говорячи про те, що таке мислення, потрібно відзначити таке його властивість, як логічність. При цьому воно не завжди може бути об'єктивно. Даний пізнавальний процес розвивається не в результаті заучування, а завдяки розумінню. Мислення може бути розвинене і нерозвинене. Останнє, найчастіше, зустрічається у дітей. Так, в психології виділено кілька стадій онтогенезу цього пізнавального процесу. У дітей від року до двох психолог Піаже виділив стадію розвитку сенсомоторного інтелекту. У цей час малюки починають вчитися сприймати навколишні предмети, осмислювати їх властивості, ознаки.

Далі потрібно сказати про те, що таке мислення операциональное. У нормі у дітей до 7 років проходить стадія розвитку даного виду розумової діяльності. Тут розвивається наочне мислення і мова. На даній стадії проявляються і деякі особливості мислення, серед яких помилкова класифікація, проведена по другорядних або випадковим ознаками.

Далі до молодшого підліткового віку починає формуватися вміння виконувати конкретні операції. У цьому віці діти вже можуть логічно пояснювати причини своїх вчинків, обгрунтовувати свою точку зору. З 11-12 років починається стадія, на якій формуються здібності до міркування, виконання операцій в розумі. При нормальному розвитку у людини таким чином зовнішнє дію поетапно перетворюється у внутрішнє.