Головна » Медицина та здоров'я » Історія хвороби по гінекології.

Історія хвороби по гінекології.Безпліддя, звичне невиношування, важкі пологи, вроджені вади розвитку - всі ці порушення в нормальній репродуктивної функції жінки викликаються в першу чергу акушерськими і гінекологічними патологіями.

У курсі навчальних дисциплін молодих фахівців (студентів вищих навчальних закладів медичного профілю) поряд з різними дисциплінами завжди присутні практичні та семінарські заняття з акушерства та гінекології.

І, звичайно ж, не варто забувати, що за результатами пройденого курсу студентами пишеться історія хвороби по гінекології. Важливо знати: яка структура цього документа, які відомості він повинен містити, яким чином оформлюється.

Що являє собою історія хвороби?

Це документ, в якому мають бути зафіксовані всі важливі аспекти перебігу захворювання. На самому початку вказується інформація про самого хворого (стать, вік, ПІБ і різні контактні дані), потім пишеться основне захворювання (хвороба, яка з'явилася причиною госпіталізації), а так само вказується супутня патологія.

Наступний розділ - скарги хворого (куди вносяться всі згадувані хворим порушення функцій, локалізація болю, інші відчуття).

Історія хвороби по гінекології в обов'язковому порядку включає до свого складу анамнез захворювання пацієнта (де описується поетапне виникнення і прояв хвороби, періоди лікування та інше), а так само анамнез його життя. Останній включає в себе список перенесених захворювань, гінекологічний, алергії-та епідеміологічний анамнез.

Наступним етапом є загальний огляд, який характеризує загальний об'єктивний стан пацієнта на момент його огляду. Детальне обстеження хворого (його органів і систем) і його результати відображаються в розділах відповідних систем.

Всю цю інформацію відображає історія хвороби по гінекології.

Міома матки - одна з найбільш часто зустрічаються гінекологічних патологій. Саме це захворювання реєструється в більшості випадків при госпіталізації пацієнтів. Сьогодні так само відзначається збільшення кількості пацієнток з іншими, що негативно впливають на репродуктивне здоров'я жіночого організму, супутніми захворюваннями. Різні інфекції, запальні процеси, а також новоутворення.

Варто відзначити, що серед запальних процесів частіше переважають захворювання з прихованою клінічною картиною хронічного (затяжного) течії. Все це не тільки ускладнює діагностику патології, але збільшує тривалість і знижує ефективність проведеного лікування. Поряд з цим, все частіше причиною подібних захворювань є резистентні до антибіотиків штами мікроорганізмів.

Історія хвороби по гінекології сьогодні дозволяє систематизувати дані отримані в результаті об'єктивного (загального) огляду, а так само дані діагностичних маніпуляцій і процедур.

Конструктивне використання даних патології, а так само грамотне й обгрунтоване застосування антибактеріальних препаратів (з урахуванням чутливості до них етіологічного агента) допомагає уникати виникнення невиліковних форм.

Сьогодні історія хвороби з акушерства та гінекології, як і з будь-яких інших дисциплін все частіше складається із застосуванням сучасних комп'ютерних програм, які не тільки дозволяють прискорити процес внесення даних про захворювання, а й проводити оперативний і ретроспективний епідеміологічний аналіз захворюваності без особливих труднощів.

Таким чином, кількість патологій репродуктивних органів у даний час постійно збільшується. Поряд з появою нових латентних форм захворювань проводиться удосконалення способів діагностики та лікування. Крім того проводиться оптимізація системи обліку медичної документації (історія хвороби по гінекології), а так само поступове переведення її «з паперу в цифру» (наприклад, історія хвороби по гінекології в електронному варіанті).