Головна » Маркетинг » Коефіцієнт ліквідності підприємства

Коефіцієнт ліквідності підприємстваЛіквідність показує наскільки підприємство здатне своєчасно здійснювати переклад активів у грошові кошти. Іншими словами ліквідність є швидкістю продажу майна підприємства за ринковою вартістю або здатність товару перетворюватися в гроші.

Активи бувають на високоліквідними (короткострокові вкладення фінансових коштів і грошові кошти), швидко реалізованими (термінова дебіторська заборгованість), повільно реалізованими (дебіторська заборгованість, що перевищує 12 місяців та інші оборотні кошти), а також важкореалізованими (позаоборотними). Категорія активів визначається залежно від того фактора, який показує наскільки швидко і легко за майно можна отримати його повну вартість.

Визначення ліквідності підприємства передбачає використання такого поняття як коефіцієнт ліквідності. При розрахунку використовується цілий ряд таких коефіцієнтів. коефіцієнти ліквідності показують, наскільки швидко підприємство здатне реалізувати певну частину майна, з метою погашення короткострокової заборгованості.

Коефіцієнт ліквідності (поточної) може бути розрахований як співвідношення поточних оборотних активів до поточних зобов'язань. Під поточними оборотними активами слід розуміти суму оборотних активів, якщо відняти з неї довгострокову дебіторську заборгованість, тобто така, платежі по якій стануть нагальною необхідністю не раніше, ніж через 1 рік. Даний коефіцієнт ліквідності показує здатність підприємства погасити власні короткострокові зобов'язання, якщо будуть реалізовані оборотні активи. Коефіцієнт поточної ліквідності повинен дорівнювати або перевищувати нормативне значення 2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності визначає ставлення високоліквідних активів до короткострокових зобов'язань, взятих на себе підприємством. У цьому випадку високоліквідні активи слід розуміти як грошові кошти, що знаходяться в касі підприємства, а також на рахунку в банку або короткострокові вкладення фінансових коштів. Сюди ж входить термінова дебіторська заборгованість. Даний коефіцієнт повинен бути рівним або перевищувати нормативне значення 1. Цей коефіцієнт ліквідності дає зрозуміти можливості підприємства в аспекті розрахунку за короткостроковими боргами у разі виникнення труднощів при реалізації готової продукції. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності - першорядне завдання для розуміння ситуації на підприємстві.

Ще одним коефіцієнтом ліквідності є абсолютний коефіцієнт. Він розраховується як відношення грошових коштів до короткострокових фінансових вкладеннях і до короткострокових пасивів. Нормативом для цього коефіцієнта є показник 02. коефіцієнт Він свідчить про можливості підприємства в аспекті розрахунку за поточними зобов'язаннями, без застосування продажу продукції і стягнення дебіторської заборгованості. Перераховані вище коефіцієнти дають можливість висновок про те, наскільки ліквідне підприємство. У тому випадку, якщо коефіцієнти характеризуються показниками, набагато нижчими, ніж нормативні, це говорить про те, що підприємство не здатне вчасно розраховуватися за своїми поточними зобов'язаннями, а це означає, що воно характеризується великою фінансовим ризиком для кредиторів. Якщо ж значення коефіцієнтів значно перевищують нормативні показники - на підприємства нераціонально розподіляється капітал.

Таким чином, кожен коефіцієнт ліквідності повинен бути розрахований відповідним чином і відповідати нормативним показникам - в цьому випадку підприємство працює збалансовано, здатне погашати свої зобов'язання перед кредиторами і банкрутство йому не загрожує. В іншому випадку необхідно вживати термінових заходів щодо стабілізації ситуації.