Головна » Маркетинг » Рівень безробіття і його динаміка

Рівень безробіття і його динамікаПовна зайнятість аж ніяк не має на увазі 100% працевлаштування усієї кількості дорослого працездатного населення. Існує рівень безробіття, який вважається виправданим, або нормальним.

Рівень безробіття представляється у вигляді процентного відношення незайнятого працездатного населення, до яких не відносяться пенсіонери, студенти, ув'язнені, а громадяни до 16 років, до робочої сили, в тому числі й особи, зайняті на військовій службі. При повній зайнятості рівень безробіття дорівнює рівням фрикційного безробіття та структурної в сумі, тобто природному рівню безробіття, який являє собою комплекс структурним і фрикційним безробіття, при цьому рівень безробіття тісно пов'язаний зі стабільністю економіки, коли рівень очікуваний інфляції відповідає дійсному рівню, і, коли фактичний національний продукт на природному утраті.

Динаміка рівня безробіття, його змін отримують при порівнянні рівнів безробіття в різні роки. Динаміка рівня безробіття безпосередньо співвідноситься з динамікою ВНП. 2% збільшення дійсного обсягу ВНП дозволяє скоротити на 1% рівень безробіття і, навпаки, норма безробіття підвищиться приблизно на 1% в результаті зменшення дійсного обсягу ВНП на 2%. Тому безробіття є природним станом трудового ринку, однак допускаються її коливання від природної норми.

Виробничі потужності при циклічному безробіттю використовуються не в повному обсязі і величина ВВП, відповідно, менше тієї, яка була б при повній зайнятості.

Між розривом ВВП і циклічним безробіттям А. Оукен емпіричним шляхом виявлена пряма, стійкий зв'язок. Закон Оукена показує відношення між недоотриманий обсяг ВВП і рівнем безробіття.

Рівні безробіття і зайнятості є важливими макроекономічними показниками, які визначають ефективність економічної політики, що проводиться державою. Державне регулювання здійснюється комплексом законодавчих, економічних, адміністративних і організаційних заходів, які спрямовані на досягнення ефективності виробництва за рахунок повної зайнятості. Для підвищення рівня зайнятості, здійснює держрегулювання ринку праці та зайнятості. Поряд з прямим впливом на ринок праці, державою використовуються і непрямі методи, в т. ч. грошово-кредитна, податкова і амортизаційна політика.

Статистичні дані свідчать про те, що між зайнятістю та інфляцією існує зворотний зв'язок, іншими словами, цей взаємозв'язок поширюється на загальний рівень цін і безробіття. Варто відзначити, що інфляція - здуття цін, іншими словами - це зниження купівельної спроможності грошової одиниці, її знецінення. Зростання цін спостерігається, якщо темпи збільшення грошової маси в обігу вище темпів зростання ВВП. Скорочення ВВП прискорюється збільшення грошової маси. Інфляція ж, в свою чергу, негативно відбивається на заробітній платі. А.У. Філліпс виявив закономірність між часткою безробітних і зміною номінальної зарплати. А.У. Філліпс, досліджуючи співвідношення рівнів інфляції і безробіття, встановив, що між величиною безробіття і швидкістю зростання цін є обернено пропорційна залежність. Її графічне зображення отримало назву кривої Філліпса. Відповідно до кривої Філліпса, безробіття висока при незначної інфляції, а при зростанні інфляції вона знижується. Грунтуючись на криву Філіпса, передбачається можливість скоротити безробіття в умовах інфляції або підвищити рівень безробіття, пригнічуючи ріст цін. Однак у реальній економіці не завжди відображаються результати цієї кривої.

Загальний рівень цін і безробіття вивчається в:

а) мікро - і макроекономіці;

б) нормативної та позитивної економічної теорії.