Головна » Маркетинг » Один з найважливіших факторів ділової активності - оборотність активів

Один з найважливіших факторів ділової активності - оборотність активівДля всебічної оцінки стану підприємства необхідно провести безліч розрахунків, а потім проаналізувати результати. Важливою частиною діагностики є аналіз того, наскільки ефективно підприємство функціонує. У свою чергу, це можна визначити шляхом знаходження показників двох груп: рентабельності та ділової активності. Не можна сказати, що якісь із них важливіше інших, просто вони характеризують ефективність трохи по-різному. Зараз же більш уважно хочеться зупинитися на індикаторах ділової активності.

Ділова активність підприємства означає те, наскільки інтенсивно воно використовує наявні в його розпорядженні ресурси. У числовій формі вона описується двома типами показників: коефіцієнтами оборотності і тривалістю обороту.

Для визначення коефіцієнта оборотності слід знайти відношення виручки або собівартості до величини того чи іншого активу або пасиву. Використання в розрахунках собівартості чи виручки визначається властивостями того, оборотність чого ми хочемо дізнатися. Так, розрахунок оборотності активів проводиться з використанням виручки, а запасів - з використанням собівартості.

Якщо ви хочете правильно визначити оборотність активів, то необхідно зрозуміти, які ж значення використовувати для підстановки в формулу. Справа в тому, що в звітності можна без зусиль дізнатися величину виручки за період, але вартість активів визначається тільки на конкретну дату, а протягом періоду може сильно змінюватися. У зв'язку з цими обставинами можна використовувати значення на кінець періоду, але більш правильним стане застосування середньої величини активів.

Активи за структурою своєї в високого ступеня різнорідні, а це означає, що оборотність активів в цілому не дозволяє об'єктивно оцінювати інтенсивність використання кожного з них. Необоротні активи мало змінюються, а використовуються довго, тому їх оборотності приділяється мало уваги. У свою чергу показники оборотності оборотних активів є надзвичайно важливими. Саме ця група активів прямо пов'язана із забезпеченням поточної діяльності підприємства.

Окрему увагу варто приділити тому, наскільки важливо визначити оборотність активів, від яких залежить тривалість фінансового та операційного циклу діяльності підприємства. До них відносяться запаси і дебіторська заборгованість в частині заборгованості покупців. Чим повільніше обертаються активи, тим довше зазначені цикли, що негативно позначається на діяльності фірми.

Звернути свою увагу слід і на розрахунок показників оборотності деяких пасивів. Найважливіше оцінити швидкість оборотності власного капіталу, а також кредиторської заборгованості. Знову ж, для визначення тривалості фінансового циклу вам буде потрібно дізнатися величину того терміну, за який обертається кредиторська заборгованість підприємства перед його постачальниками та підрядниками. У даному випадку позитивним явищем буде, як не дивно, збільшення зазначеного терміну, тобто уповільнення оборотності.

Як ви можете бачити, для найбільш об'єктивного визначення ступеня інтенсивності використання ресурсів, доцільно визначати не тільки оборотність активів, а й деяких пасивів. Проте слід розуміти, що у відриві від інших показників оборотність не може повною мірою характеризувати фінансовий стан підприємства. У зв'язку з цим доцільно провести розрахунок показників рентабельності, а також визначити ступінь фінансової стійкості і залежності.