Головна » Маркетинг » Основні засоби в 2011 році

Основні засоби в 2011 роціЯкщо звернутися до будь-якого джерела по економічній літературі, то стане зрозумілим, що такий параметр, як основні засоби, а також особливості їх руху, є ключовим у бухгалтерському та податковому обліку.

Основні засоби являють собою засоби, якими оперувала та чи інша компанія або ж організація. Це не що інше, як їх грошове вираження. Є й інше визначення: основні засоби в 2011 році - це засоби праці, які брали участь у процесі виробництва, при цьому вони зберігали натуральну форму. Основні кошти необхідні для задоволення потреб тієї чи іншої організації. Як правило, вони повинні мати термін, що перевищує один рік. Як тільки ці кошти піддаються зносу, їх вартість значно зменшується і, як наслідок цього, включається у вартість амортизації.

Основні засоби в 2011 році являють собою активи матеріальних засобів, які утримуються підприємством для проведення виробничого процесу або ж для поставок товарів, а також надання тих чи інших послуг. Сюди ж можна включити і здачу в орендне користування приміщень, виконання різних соціальних або ж культурних функцій. Вартість основних засобів, якщо з неї відняти амортизацію, носитиме назву чистих основних засобів. Є й інша назва - залишкова вартість.

Якщо говорити про бухгалтерський облік, то основні засоби в 2011 році приймалися згідно первісної вартості, але потім в процесі бухгалтерського балансу вони були відображені в залишковій вартості, тобто у вигляді різниці між відновленої, тобто первісною вартістю і відрахуваннями на користь амортизації.

Рух основних засобів веде за собою таку актуальну для сучасності проблему, як підвищення ефективності їх використання. Ефективність залежатиме від потужності виробничого процесу, особливо в період перестроювання російської економіки в русло ринкових відносин. Якщо дана проблема буде успішно вирішена, то багато підприємств в нашій країні будуть займати більш серйозні позиції в процесі промислового виробництва, його фінансування, а також підтримки конкурентоспроможності. Рух коштів преприятия можна охарактеризувати двома критеріями. По-перше, це коефіцієнт оновлення, який дорівнює відношенню вартостей нових основних засобів до загальної вартості, яка констатировалась до кінця року. По-друге, це коефіцієнт вибування. Він дорівнює відношенню вартостей вибувають основних засобів до загальної вартості, яка констатировалась на початок року.

Передача основних засобів допомагає в ряді випадків виявити ті методи, чинники, які впливатимуть на їх використання. Виходячи з цього, можна буде вибрати саме той напрямок роботи, яке призведе до неминучого успіху. Тобто основні засоби будуть використовуватися в процесі промислового виробництва того чи іншого підприємства, а також будуть вести до зниження витрат. Таким чином, можна констатувати, що продуктивність праці буде значно збільшена.

Основні засоби в 2011 році змінювали свою величину, а також структуру, так як вони або включалися в процес діяльності компанії, або ж виводилися з нього. Це стає можливим, так як в експлуатацію постійно вводяться нові об'єкти, купуються, а також зношуються після закінчення якого-небудь терміну. Як правило, передача коштів є безмозмездной.

У даному випадку основні кошти одного підприємства передаються іншому, при цьому ніякої додаткової плати за цей процес вносити не потрібно. Акт передачі коштів в обов'язковому порядку прописується у відповідному документі. Виняток становлять лише випадки передачі основних засобів в особливому порядку, який описаний в законодавчих актах.