Головна » Маркетинг » Маркетингові Дослідження в сучасному бізнесі

Маркетингові Дослідження в сучасному бізнесіДля того, щоб підприємство стало успішним керівництво має знати, що необхідно споживачеві. Отримати максимум інформації допоможуть такі інструменти як маркетингові дослідження.

Маркетингові дослідження, це ні що інше як збір, відображення та аналіз інформації по різноманітним маркетинговим аспектам. Також під цим розуміється функція, яка пов'язує через інформацію підприємства із споживачами, ринками, конкурентами.

У даних дослідженнях використовується інформація, яка отримана на основі первинних і вторинних даних. Первинні дані виходять за допомогою проведення так званих польових дослідів шляхом спостережень, опитувань і т.д. Вторинні дані не є результатом досліджень і можуть бути отримані раніше, ніж були розпочаті маркетингові дослідження. Але не дивлячись на це, вторинна інформація має ряд переваг: по-перше, отримати її можна набагато швидше, в порівнянні з тими ж дослідами, по-друге, вартість їх отримання мізерно мала, по-третє, значно підвищують ефективність первинної інформації.

У великих підприємствах всі проведені дослідження об'єднуються у великі Маркетингові Інформаційні Системи, які, в свою чергу, є частиною більш великої системи інформаційного забезпечення фірми.

Але чи доцільно буде проводити даний захід? Таке питання постає перед кожним керівником. Для того, щоб визначити наскільки необхідно провести досліди, фірма повинна постійно відстежувати стан своєї зовнішньої середовища, виробляти її моніторинг, який надає оперативну інформацію про стан.

Другим кроком є чітке визначення проблеми, яку необхідно поставити перед маркетинговим дослідженням. Саме це є головним ключем до успішного проведення дослідів. Дуже часто буває, що фірми самі не знають проблем надаючи маркетологам випадкові ідеї, які не тільки не вирішувати завдань досліджень, а й можуть погіршити становище підприємства.

На третьому етапі проводитися вибір методик і методів проведення дослідів. Серед таких методів виділяють статистичні, багатовимірні, регресійні, кореляційні, імітаційні, детерміновані та гібридні.

Після вибору методу настає черга вже проведено безпосередньо дослідів і експериментів, які на меті: отримання первинної інформації. Експеримент - це управління незалежними змінними, для того щоб визначити наскільки сильно вони впливають на залежні змінні. Одним з експериментів є тестування ринку, яке полягає у випробуваннях продуктів виробництва по каналах збуту товару.

На підставі отриманих в результаті досліджень даних, керівництво вибирає оптимальну стратегію розвитку фірми.