Головна » Кар'єра » Державний службовець, його обов'язки, атестація

Державний службовець, його обов'язки, атестаціяДержавний службовець - це працівник, який перебуває на державній службі на певній посаді. Він виконує відповідні обов'язки згідно посадової інструкції.

Обов'язки і відповідальність державних службовців

Обов'язки держслужбовців численні і визначені займаною посадою, але їх можна віднести до чотирьох основних групах - професійним, общеслужебним, посадовим і обмеженням.

1. Цивільному службовцю необхідно забезпечувати виконання норм Конституції, підтримувати встановлений конституційний лад; сумлінно виконувати обов'язки, визначені його посадовою інструкцією; захищати і дотримуватися законні інтереси і права громадян; виконувати не суперечать законам накази, розпорядження та вказівки керівників вищестоящих посад.

2. Існують певні посадові та професійні обов'язки. Державний службовець, згідно з посадовими обов'язками, повинен вчасно розглядати звернення громадян, установ, громадських об'єднань та організацій, органів місцевої влади, а також приймати відповідні рішення в установленому порядку, який передбачений регіональними і федеральними законами. Рівень його кваліфікації повинен підтримуватися на належному рівні, для того щоб якісно виконувати обов'язки, дотримуватися правил трудового розпорядку та працювати з інформацією для службового користування.

3. Державний службовець не повинен розголошувати державну таємницю та відомості, які стосуються честі, гідності та особистого життя громадян. Це - обмеження, а й обов'язок одночасно.

4. Відповідно до Конституції, окремим категоріям держслужбовців ставляться в обов'язки конкретні завдання по певним посадам, які визначаються відповідними інструкціями. Державні службовці водночас виконують загальногромадянські обов'язки, які передбачені в Конституції (платити збори і податки, берегти держвласність і природні ресурси, нести військову службу і т.д.).

Держслужбовець повністю відповідає за свої дії. Він зобов'язаний виконувати розпорядження відповідних керівників, які даються в межах їх повноважень. При цьому цивільному службовцю забороняється виконувати неправомірне доручення. Якщо ж це відбувається, він повинен у письмовій формі обгрунтувати неправомірність отриманого доручення, посилаючись на положення законодавства, а також отримати письмове підтвердження про необхідність виконання доручення.

Атестація державних службовців

Держслужбовець проходить атестацію для визначення відповідності тієї посади, яку він займає.

Під час неї його безпосередній начальник надає відгук про якість виконання ним посадових обов'язків за даний період. Мотивований відгук доповнюється відомостями про дорученнях, виконаних державним службовцем, і підготовлених документах. Атестація проводиться в три роки один раз.

Іноді проводиться позачергова атестація, в тих випадках, коли приймається рішення про скорочення посад чи зміни стосуються умов заробітної плати в державних органах.

Держслужбовець атестується спеціально сформованої комісією.

Якщо зафіксована неявка на атестацію без поважних причин або відмова від неї, він притягується до відповідальності за порушення дисципліни.

Комісія зазвичай приймає такі рішення:
  • відповідає працівник замещаемой посади;
  • рекомендується включити його до кадрового резерву для заміщення більш високої вакантної посади;
  • не відповідає посаді, яку заміщає.


Державний службовець може оскаржити результати проведеної атестації.