Головна » Кар'єра » Директор з розвитку: посадова інструкція

Директор з розвитку: посадова інструкціяВід того, наскільки професійно директор з розвитку виконуватиме свої обов'язки, багато в чому залежить успіх підприємства. Тому до кандидатів на цю посаду пред'являються високі вимоги, які можуть відрізнятися в різних компаніях.

Вимоги до кандидата:

  • вища освіта (юридична або економічна);
  • стаж роботи у сфері керівництва протягом 3-5 років;
  • знання ринкової економіки, основ підприємницької діяльності, теорії та практики менеджменту, маркетингу, мікро-та макроекономіки, ділового адміністрування, фінансової справи.
  • здатність до складання плану розвитку підприємства;


Директор з розвитку повинен досконало володіти методами економічного моделювання і сучасними системами управління компанією, а також мати уявлення про основи технології виробництва, адміністрування, соціології та психології.

Директор з розвитку: посадова інструкція


В обов'язки цього фахівця входить визначення загальної концепції розвитку компанії. Директор з розвитку повинен обгрунтувати цілі підприємства, розробити ефективний план і стратегію розвитку, а також проаналізувати можливості фінансового забезпечення. Після затвердження проектів начальством співробітник повинен підготувати всі документи, необхідні для реалізації плану, а також ознайомити з нововведеннями задіяних у проекті колег. Посадова інструкція директора з розвитку також має на увазі, що він буде призначати людей, відповідальних за виконання певних завдань, і координувати виконання плану. Також йому необхідно встановити пріоритети бюджетування і провести оцінку всіх значущих комерційних і виробничих процесів.

Для кожного проекту розвитку необхідно складати розрахунок ефективності. За основу беруться фінансові та економічні показники на кожному з етапів реалізації проекту.

На підставі отриманих даних директор з розвитку має готувати проекти з модернізації підприємства та з освоєння нових напрямків ведення діяльності.

У компетенції цього фахівця знаходиться і розробка методик з реагування на нестандартні та кризові ситуації.

Права директора з розвитку


Співробітник має право на отримання повної інформації, в т.ч. комерційної, про показники роботи компанії. На вимогу він може отримати всю інформацію і всі документи, які знадобляться йому для роботи. Керівництво має забезпечувати його всіма необхідними технічними засобами.

Співробітник має право видавати розпорядження, пов'язані з питаннями розвитку підприємства, а також візувати і підписувати документи, що знаходяться в межах його компетенції.

Директор з розвитку може знайомитися з критеріями, за якими визначається якість його роботи, а також з документами, що визначають його обов'язки і права.

В цілому, обов'язки, передбачені для людини, яка займає цю посаду, різняться в різних компаніях. Деякі підприємства наймають декілька фахівців, кожен з яких відповідає за свою стезю:
  • маркетинг та продажу;
  • освоєння нових територій і напрямків, розробки та дослідження;
  • організаційний розвиток і керування.