Головна » Дім та сім'я » Проектна діяльність в дитячому саду - новий напрямок виховання дітей.

Проектна діяльність в дитячому саду - новий напрямок виховання дітей.На сучасному етапі розвитку суспільства, коли держава стала розуміти, що загальне процвітання країни залежить від особистісного потенціалу кожного індивідуального людини, методи виховання дітей на вже на дошкільному етапі зазнають значних змін. Насамперед, йде в минуле авторитарно-командний стиль наставництва, що показав свою крайню неефективність і навіть шкідливість, оскільки значно обмежує свободу мислення і творчий потенціал дитини, заважаючи його самовизначенню і самореалізації надалі. Але не можна просто «відкинути все старе», не пропонуючи нічого натомість. Тому провідними педагогами і психологами і був розроблений абсолютно новий метод взаємодії з підростаючим поколінням, що отримав назву проектна діяльність в дитячому садку.

Унікальність і цінність такого підходу полягає в тому, що проектна діяльність у дитячому садку мотивує дитини самому шукати відповіді на його питання, отримуючи в процесі пошуку нові знання та вміння з навичок спілкування, соціальної адаптації, підготовці до шкільної програми. Дорослі, які виступають в ролі позитивних лідерів, лише вміло надають відповідні напрями діяльності за допомогою планування в дитячому саду. У групу «дорослих лідерів» входять не тільки власне працівники дитячих дошкільних установ, а й самі батьки, яким проектна діяльність в дитячому садку відводить важливу роль. Таким чином, згладжується бар'єр між вихованням в дитячому саду і домашнім вихованням. Пізнавальний процес зростання багажу знань і особистості дитини в цьому випадку тече безперервно, як би сам собою і стає звичним способом життя дитини.

Водночас, разом з абсолютно необхідною освітньої складової, проектна діяльність у дитячому садку орієнтована і на індивідуальні психофізіологічні особливості кожної дитини, повазі до нього як до самостійної особистості, обліку його інтересів і здібностей. Саме завдяки цим особливостям, складовим, по суті, гуманістичний підхід до виховання дітей, що став вже стандартом в багатьох розвинених станах, проектна діяльність в дитячому саду з одного боку, формує дітей як самодостатні і гармонійні особистості, здатні до самостійного мислення та самовдосконалення, а з іншого боку - максимально повно зберігає повноцінне дитинство, яке, як відомо, буває тільки один раз.

Планування в дитячому саду здійснюється колективно під керівництвом завідувача і, по ідеї, має переслідувати єдину мету: вироблення та затвердження певного плану на тижневий, місячний, квартальний і т.д. термін, протягом якого здійснюватиметься проектна діяльність в дитячому садку певного типу. Відповідно, після закінчення визначеного терміну обов'язково повинні підбиватися підсумки діяльності з внесенням корекційних дій, якщо це необхідно.

Типи проектів, за якими здійснюється діяльність дошкільних установ, можуть мати численні варіанти, що дають значну свободу вибору і можуть розділятися за характером домінуючого методу (дослідний, інформаційний, ігровий, практико-орієнтований та ін), по ролі, визначальною участь самої дитини в програмі ( виконавця, замовника, експерта, повного учасника від розробки до підбиття підсумків), по комунікативним завданням (всередині своєї групи, з залученням інших груп, у тому числі іншого віку, членів сім'ї, сторонніх громадських організацій), за чисельністю (від індивідуального до фронтального з залученням інших ДОП), за термінами (коротко - середньо-і довгострокові).

У планування обов'язково повинна бути включена і презентація дитячого саду, яка покликана в наочній і доступній формі показати батькам та іншим зацікавленим особам всі напрямки, в яких здійснюватиметься проектна діяльність в дитячому садку, а також всі її переваги.