Головна » Наука та освіта » Засоби Навчання в сучасній школі

Засоби Навчання в сучасній школіДо засобів навчання відносяться різноманітні матеріали та інструменти, використовувані під час навчального процесу. Завдяки їх вдалому підбору, з великим успіхом за нетривалий період часу можна досягти поставлених освітніх цілей. Вчителі та учні використовують засоби навчання під час процесу засвоєння отриманих знань.

Що таке засоби навчання

До навчальним засобів належать різні об'єкти і процеси, що відбуваються, які є джерелом навчальної інформації та інструментом для сприйняття, засвоєння і запам'ятовування матеріалу, запропонованого в якості вивчення. На засоби навчання покладено головне дидактичне завдання: вони покликані прискорити засвоєння необхідного обсягу матеріалу і одночасно сприяти розвитку і вихованню дітей.

Всі існуючі навчальні засоби можна віднести до матеріальних або ідеальним. Навчальні посібники, підручники, тести, дидактичні матеріали, наочність, обладнання для лабораторій, технічні засоби - все це становить засоби навчання, іменовані матеріальними. До ідеальним належать усна і письмова мова, живопис, музика, схеми, таблиці, діаграми, а також організуюча і спрямовуюча діяльність вчителя, його кваліфікаційний рівень, методика організації навчання.

Викладання дасть позитивні результати в тому випадку, якщо засоби навчання, ідеальні та матеріальні, використовуються в комплексі, доповнюючи один одного.

Особливості сучасних засобів навчання

Досягнення результатів у навчанні як особистісних, так і предметних можливо тільки із застосуванням всіх існуючих засобів подачі і засвоєння освітнього матеріалу. У зв'язку з цим у навчальному процесі повинні застосовуватися і традиційні методи, і сучасні засоби навчання, що функціонують на основі цифрових технологій.

Сьогодні головне завдання освітньої системи полягає в тому, щоб навчити особистість пізнавати, займатися пошуковою діяльністю, вчитися, співпрацювати з іншими під час пізнавального процесу. Новий підхід до навчання як раз і полягає в створенні можливостей для вільного доступу до різних інформаційних ресурсів, для організації освітніх мереж і співтовариств.

Тому сучасні засоби навчання повинні включати в себе традиційні та інноваційні технології. Традиційні являють собою використання друкованих та недрукованих носіїв інформації, обладнання, приладів та інструментів для проведення дослідів, експериментів та практичних занять. Інноваційні засоби - це вся техніка, що функціонує на основі цифрових технологій.

Переваги мультимедійних засобів навчання

Сьогодні багато навчальних закладів для досягнення високої якості освіти використовують мультимедійні засоби навчання. Проведення уроків із застосуванням сучасних технологій має багато переваг. По-перше, діти краще сприймають і засвоюють матеріал, зростає зацікавленість, бажання вчитися і пізнавати. По-друге, з'являється можливість індивідуального підходу до навчання кожної дитини, відкриваються перспективи для реалізації його творчих здібностей. По-третє, мультимедійні засоби навчання дозволяють скоротити кількість різних видів робіт, утомляющих дітей, зацікавити учнів подачею нового матеріалу, коли чергуються розповідь вчителя, відповіді школярів із застосуванням аудіовізуальних засобів - музики, анімації, графіки. По-четверте, подача матеріалу відбувається динамічно, з'являються умови для організації роботи учнів у групах, а також самостійної діяльності школяра. І нарешті, що важливо, підвищується самооцінка підростаючої особистості.

У ході сучасного процесу навчання застосовуються такі мультимедійні засоби, як електронні підручники, компакт-диски, інтерактивні дошки, веб-сайти і квести.

Активне використання сучасних засобів навчання - невід'ємна частина навчального процесу в тих освітніх установах, де працюють творчі особистості, закохані у свою професію вчителя. Адже грамотне і систематичне застосування мультимедійних засобів сприяє підвищенню якості та ефективності освіти.