Головна » Наука та освіта » Закономірності і принципи навчання

Закономірності і принципи навчанняЗакономірності і принципи навчання - це важливі складові, які притаманні не тільки навчанню, а й усім без винятку наук і підсистем суспільства. Визначення закономірностей навчання багато в чому залежить від рівня розвитку гуманітарних і антропологічних наук. На сьогоднішній день, з огляду існуючого рівня розвитку педагогічної теорії, можна сформулювати деякі закономірності і принципи навчання.

Закономірність навчання - це система загальних, істотних, об'єктивних, необхідних і стійко повторюваних зв'язків між педагогічними явищами, а також компонентами процесу навчання, які характеризують їх функціонування і розвиток. Виділяють внутрішні і зовнішні закономірності.

Внутрішні закономірності - це: підпорядкування результату навчання активності учня і способом управління навчанням, залежність навчання від способу знаходження протиріччя між пізнавальними (практичними) завданнями і рівнем необхідних для їх вирішення умінь, знань і навичок учнів, їх розумового розвитку.

Зовнішні закономірності - це: розвиваючий та виховує характер навчання, соціальна обумовленість методів, цілей і змісту навчання, залежність отриманих результатів навчання від особливостей контакту навчає з елементами навколишнього світу, здійсненні навчання в спілкуванні і на основі вебрально-діяльного підходу.

Якщо говорити більш зрозумілою мовою, то до зовнішніх закономірностям відноситься залежність процесу навчання від суспільних умов і процесів (рівня культури, політичної та економічної ситуації і т.д.). Під внутрішніми закономірностями маються на увазі зв'язки між компонентами процесу навчання, наприклад, між учнем, учителем і навчальним матеріалом, між змістом освіти, цілями, засобами, методами і формами навчання.

Всі ці закономірності можна вважати точно встановленими, так як вони безліч разів перевірялися, підтверджувалися і пояснювалися. Так як на процес навчання завжди роблять впливу економічні, соціальні, культурологічні та ін явища, то по ходу подальшого розвитку гуманітарних наук встановлюватимуться нові закономірності процесу навчання.

Закономірності і принципи навчання тісно взаємопов'язані один з одним. А все з тієї причину, що на основі закономірностей якраз таки і відбувається формування принципів. Під принципами розуміються загальні положення, які визначають вимоги до організації, утримання, управління та здійснення процесу навчання. У педагогічній науці в даний час сформульовані принципи культуро-і природосообразности, проблемності, оптимальності, системності, послідовності, доступності у вихованні та навчанні та багато інших. Розуміння принципів навчання дає можливість організовувати навчання залежно від його закономірностей, а також обгрунтованої визначати мету, вибирати адекватні форми і методи навчання.

Принципи навчання можна розділити на общедидактические та методичні. Общедидактические принципи навчання включають в себе принципи свідомості, доступності, посильності, міцності, наочності, активності, виховує навчання, індивідуалізації. Методичні принципи навчання - це принцип обліку рідної мови, принцип комунікативної спрямованості та принцип інтеграції та диференціації.

Таким чином, закономірності та принципи навчання перебувають у безпосередньому зв'язку один з одним. Спочатку виникають закономірності, а вже потім, зважаючи на їх розвитку виникають принципи, розвиток яких багато в чому також пов'язане з розробкою нових концепцій навчання і теорій.