Головна » Наука та освіта » Прийоми і методи навчання - фактори, що впливають на якість знань, розвиток творчих та розумових здібностей, навчальної діяльності

Прийоми і методи навчання - фактори, що впливають на якість знань, розвиток творчих та розумових здібностей, навчальної діяльностіОсновні особливості прийомів і методів навчання

Однією з основних особливостей навчального процесу є двостороння активність, яка виявляється і з боку педагога, і з боку учнів. На розвиток цього процесу в багатьох аспектах вплив роблять  прийоми і методи навчання .

Такі способи взаємодії навчає і учнів, які спрямовані на спільне вирішення освітніх завдань, називаються методами навчання. Прийом являє собою одну з окремих сторін методу або одну з його складових. Тому прийоми і методи навчання перебувають у постійній взаємодії, впливаючи один на інший. Як приклад можна розглянути метод роботи учнів з навчальною літературою. Він передбачає застосування таких прийомів, як конспектування, складання тез, плану і тематичного словника, цитування, написання рецензії.

Про те, як прийоми і методи навчання можуть надавати взаємовплив, свідчить і той факт, що методи включають окремі прийоми. Наприклад, побудова схематичне моделі є елементом методу роботи з навчальною літературою і в той же час складовою частиною подачі матеріалу викладачем, коли перед учнями ставиться завдання створити опорний конспект на основі нового досліджуваного матеріалу.

В окремих випадках застосовується спосіб навчання може виступати то як окремий метод, то як прийом. Так, пояснення матеріалу є методом навчання, але якщо в процесі аналізу помилок або практичної роботи педагог вдається до пояснення, то це вже прийом, з якого складається метод практичної роботи.

Втім, прийоми і методи навчання іноді можуть бути взаємозамінними. Так, якщо під час уроку вчитель використовує метод подачі нового матеріалу і звертається до креслень, графіками, малюнками в підручнику для більшої наочності і кращого засвоєння досліджуваного, це буде прийомом. Якщо ж під час заняття використовується метод роботи з навчальною літературою, і викладачеві необхідно дати пояснення якогось окремого поняття або терміна, то такий спосіб вже буде виступати в якості додаткового прийому.

Таким чином, методи, використовувані під час навчання, складаються з двох видів методів - викладання і навчання.

Види педагогічних прийомів у навчанні

Всі сучасні форми навчання своєю метою вбачають підвищення інтересу до пізнавальної діяльності та навчання, а це сприятиме більш результативному та ефективному освітньому процесу. Тому основні педагогічні прийоми навчання передбачають:

- Свободу вибору (в будь-якому навчальному дії учня існує право вибору);

- Відкритість (не просто навчати, а ставити перед вихованцями проблеми, вирішення яких виходить за рамки досліджуваного матеріалу);

- Діяльність (передбачає застосування знань на практиці);

- Високу продуктивність (слід по максимуму використовувати знання, можливості учнів, враховуючи їх інтереси);

- Зворотний зв'язок (необхідно постійно тримати під контролем процес навчання, використовуючи прийоми зворотного зв'язку).

Конкретні сучасні педагогічні прийоми навчання («Мозаїка проблем», «лист по колу», стратегії, «капелюхи мислення», «питання - товстий і тонкий», «оціночне вікно» тощо) вносять різноманітність в проведення занять, підвищують інтерес школярів до предмета вивчення, підвищують якість освітнього процесу.

Методи і прийоми, які використовуються під час навчання дошкільнят

Розвиток дитини відбувається завдяки його активної діяльності. Основні принципи виховної програми дітей дошкільного віку реалізуються під час занять через методи і прийоми навчання дошкільнят .

Під методом в даному випадку слід розглядати способи впливу або передачі знань. Прийоми реалізуються завдяки варіантам застосування певного методу. Тому методи і прийоми навчання дошкільнят можуть бути практичними, наочними, словесними та ігровими.

До практичних відносяться, наприклад, виконання доручень, Різні вправи, спільна робота вихователя і дітей.

Наочні методи передбачають спостереження за живими об'єктами, явищами природи, працею дорослих, перегляд навчальних програм, показ зразків, використання театру тіней і ляльок і под. Серед прийомів в рамках цього методу можуть бути використані пояснення побаченого (почутого), завдання дітям та їх активні дії щодо їх виконання, питання, художнє читання, виконання ігрових дій та ін

Словесні включають читання, розповідання, бесіду, інсценівки, опис картинки.

Ігровими методами передбачаються рухливі, дидактичні ігри, забави, інсценівки.

Використання цих методів і прийомів дозволяє надавати педагогічний вплив на формування у дошкільнят навичок різних видів діяльності.