Головна » Наука та освіта » Інформатика та обчислювальна техніка

Інформатика та обчислювальна технікаУ наш швидко мінливий сучасний століття інформатика та обчислювальна техніка стали не просто нормою життя, а стали поняттями, визначальними наше життя. Вже якість людського існування починає залежати від того, наскільки успішно люди в них розбираються. Якщо людина вміє поводитися з комп'ютерною технікою на «ти», то він живе в ритмі часу і його завжди чекає успіх.

Саме слово «Інформатика» практично на всіх мовах світу позначає науку, яка пов'язана з обчислювальною технікою або комп'ютерами. Якщо говорити конкретно, то цей термін має таке визначення: так називається наука, яка має своїм основним завданням вивчення різних методів отримання, зберігання, накопичення, передачі, трансформації, а також використання інформації.

Інформатика та обчислювальна техніка допомагають розібратися у багатьох процесах, пов'язаних зі всієї існуючої інформацією. Сама інформатика досліджує такі питання:

-Можливість занесення об'єктів дослідження в програми і бази даних;

-Ефективне і швидке вирішення інформаційних та необхідних обчислювальних задач;

-Визначення виду і способу зберігання знаходиться в специфічному виді інформації та відновлення її при необхідності;

-Мови програмування і взаємодія людини з комп'ютерними програмами.

Інформатика та обчислювальна техніка увійшли в життя людини зовсім недавно. Саме поняття «інформатика» було введено тільки в 1957 році німцем Карлом Штейнбухом. А потім вже це слово і це поняття стало поширюватися по всьому світу. Як окрема наука вона стала розвиватися з 1970-х років, а до цього просто входила, як окремий розділ, в математику і електроніку.

Ця наука складається з кількох розділів. Є три основні розділи: теоретична інформатика, прикладна та інформаційні системи. Технічні основи інформатики розглядаються в розділі інформаційні системи і складаються з інформаційних мереж і систем, а також з інформаційно-пошукових систем. Тут її можна розглядати що складається з двох частин - це програмні засоби та технічні засоби, тобто сама апаратура комп'ютерів, яку іноді називають «тверді вироби» та програмне забезпечення для комп'ютерної апаратури - «м'які вироби».

Теоретична інформатика - це вже математична дисципліна. Вона розглядає багато математичні поняття, наприклад властивості алгоритму в інформатиці. Її основна суть полягає в застосуванні математичних методів для дослідження та побудови різних моделей отримання, обробки, передачі та зберігання інформації. Це теоретичні основи інформатики. Тут об'єднуються і математична логіка, обчислювальна математика і геометрія, системний аналіз, теорія кодування інформації, теорія прийняття рішень, математичне програмування та дослідження операцій.

До прикладної інформатики відноситься використання її в суспільстві, програмне забезпечення, боротьба з комп'ютерними вірусами та інформаційне суспільство. Застосовується інформатика та обчислювальна техніка в сучасному житті в декількох основних напрямках:

-Розробка обчислювальних систем і необхідного програмного забезпечення;

-Теорія інформації, що вивчає всі пов'язані з нею процеси;

-Методи штучного інтелекту;

-Системний аналіз;

-Методи машинної анімації та графіки;

-Засоби телекомунікації, до яких відносяться і глобальні комп'ютерні мережі;

-Різноманітні додатки, які охоплюють практично всі сторони людської діяльності.

Безсумнівно, що розвивається технічний прогрес надає на наше життя важливий вплив і постійно підносить людству нові можливості для отримання, збору та зберігання інформації.