Головна » Наука та освіта » Дослідження систем управління

Дослідження систем управлінняУправління буває успішним лише тоді, коли забезпечено його постійне і безперервне розвиток, коли вводяться зміни, що забезпечують не тільки життєстійкість організації, а й накопичення потенціалу інновацій. Розвитку такого процесу допомагає дослідження систем управління. У результаті такого дослідження розробляються і пропонуються найбільш ефективні варіанти побудови систем управління.

Якщо спиратися тільки на досвід, здоровий глузд і інтуїцію, то неможливо приймати правильні рішення. Для правильного управління та прийняття рішень існує необхідність дослідити ситуації, умови, проблеми та фактори ефективності діяльності керованої організації, потрібен обгрунтований вибір рішень з усього можливого кількості варіантів.

Тому комплексне дослідження систем управління допомагає визначити правильний напрямок розвитку організації. У постійному розвитку знаходиться кожна організація, цей процес складається з вирішення безлічі проблем, які йдуть слідом одна за одною, можливо виникають разом. Це іноді відбувається несподівано, гострі моменти часто не залишають часу на обдумування ситуацій. Якщо рішення прийматимуться несвоєчасно, то для організації це може обернутися кризою.

Тому необхідно дослідження систем управління, яке допомагає здійснювати управління з високою якістю управлінських рішень. Сутність такого дослідження полягає в тому, щоб розпізнати проблеми і проблемні ситуації, а потім визначити їх місце в загальній системі накопичених знань. Потім потрібно виявити зміст, властивості і закономірності поведінки та їх розвиток.

Після такого аналізу дослідження систем управління знаходить шляхи, можливості і засоби для того, щоб використовувати вже нові знання про об'єкт дослідження в практику вирішення виникаючих проблем. Кожне дослідження має мету, об'єкт і предмет дослідження, організацію і методологію його проведення, отримані результати, які повинні мати можливість їх практичної реалізації.

Дослідження систем управління не можна проводити окремо від об'єкта управління. Тому поряд з самою системою управління також об'єктом виступає і керована система (корпорація, асоціація, фірма, підприємство та інші). Основоположним елементом в процесі дослідження є людина, оскільки саме його діяльність визначає існування і подальший розвиток цієї системи.

Найбільш повним є предметне і параметричне дослідження систем управління, так як воно розглядає всі можливі об'єкти та їх взаємодія. Предмети і параметри систем управління стають для дослідника аспектом прояву сутності цієї системи управління. Зазвичай це бувають тенденції і проблеми, що виникають в процесі діяльності підприємства.

Проблемами зазвичай буває деякі реальні суперечності, які вимагають свого вирішення. Це можуть бути проблеми в самій організації управління, механізмах мотивації, професіоналізмі персоналу, використанні комп'ютерних технологій і так далі. Як правило, в результаті проведених досліджень виникають практичні результати. Це можуть бути рекомендації по необхідному зміни деяких сторін функціонування системи управління, щодо підвищення якості та удосконалення практичної діяльності всього персоналу і менеджера.

Рекомендації можуть бути економічного, соціально-психологічного, організаційного змісту. Можуть ставитися до різних областей: мотивація управління, інформаційного забезпечення, зміни умов діяльності, якості діяльності, конкурентоспроможності, основним тенденціям розвитку і додатковим факторам розвитку.