Головна » Наука та освіта » Інформатизація суспільства

Інформатизація суспільстваІнформатизація суспільства - це процес системно-діяльний, спрямований на оволодіння інформацією в якості ресурсу управління. Засоби інформатики використовуються в подальшому продовженні прогресу цивілізації.

Деякі автори вважають, що інформатизація суспільства складається з трьох пов'язаних один з одним процесів: медиатизации, комп'ютеризації та інтелектуалізації.

Медіатизація є вдосконаленням засобів зберігання, збору і поширення інформації.

Комп'ютеризацією називають поліпшення пошукових засобів, способів обробки знання.

Інтелектуалізація - це розвиток здатності породження і сприйняття інформації. Іншими словами, інформатизація суспільства на цьому етапі виражається в підвищенні інтелектуального потенціалу населення, із застосуванням, крім інших, засобів штучного інтелекту.

Як відзначають фахівці, весь процес оволодіння знанням часто розуміється як розвитку процесів інформаційно-комунікативних лише на основі новітньої телекомунікаційної та комп'ютерної техніки. Однак інформатизація суспільства в принципі має трактуватися як якісне вдосконалення, розвиток, а також радикальне посилення з використанням сучасних засобів, когнітивних (пізнавальних) соціальних процесів і структур. Невід'ємною частиною всього процесу має бути інтелектуалізація населення, в значній мірі сприяє підвищенню творчого потенціалу не тільки особистості, а й середовища її знань.

У ході обговорення в кінці 80-х років концепції інформатизації російської держави фахівцями була виділена основна думка. Складалася вона, більшою мірою, в інформаційному розвитку всіх соціальних структур. Фахівці говорили про те, що інформатизація суспільства є супутником демократизації. Необхідно відзначити, що розвиток процесу оволодіння знанням носить у всьому світі характер об'єктивний і зачіпає зовні і Росію. Однак незначні успіхи в демократизації населення країни не сприяють розвитку необхідності в удосконаленні середовища знань.

Визначаючи роль інформатизації в розвитку суспільства, необхідно відзначити, що цей процес вдосконалення, оволодіння і застосування знання орієнтований на всі можливі сфери діяльності держави, суб'єкта ринку або окремої людини. При цьому передбачається застосування новітніх технологій з метою ефективного підтримання функціонування будь-якої соціальної, організаційної та економічної структури.

Основним завданням соціальної інформатизації вважається підвищення рівня суспільного виробництва, наявних видів послуг і продукції з метою поліпшення соціальних і економічних умов існування населення.

При цьому необхідно домогтися скорочення різних типів матеріальних, фінансових, енергетичних та інших потоків за рахунок часткової їх компенсації і заміни потоками інформаційними.

Для здійснення вищезазначених завдань використовуються відповідні системи.

Створення інформаційного середовища, охоплюючи послуги, соціальну сферу, а також матеріальне виробництво, включає в себе:

- Створення інформаційних технологій (ІТ) і техніки, здатних забезпечити обробку, виробництво і розповсюдження знання;

- Розробку інфраструктури, здатної забезпечити розвиток і застосування процесів і засобів поліпшення оволодіння знанням;

- Виробництво інформації, її продуктів.

До об'єктів процесу вдосконалення оволодіння знанням відносять:

- Документи, масиви баз даних або повідомлення в ПК (персональних комп'ютерах);

- Розроблені індивідуально технології;

- Засоби програмування;

- Мережі та ІВС (інформаційно-обчислювальні системи).