Головна » Наука та освіта » Економічні інтереси

Економічні інтересиЕкономічні інтереси являють собою сутнісну характеристику рушійних сил виникнення і розвитку суб'єктів економіки. Таким чином, відбивається роль і позиція господарюючих суб'єктів у загальній системі поділу праці. З цієї точки зору економічні інтереси є об'єктивними. З іншого ж боку, вони, завжди маючи своїх носіїв, є суб'єктивними.

Економічні інтереси представляють собою усвідомлене прагнення до задоволення економічних потреб. Це прагнення є об'єктивним мотивом, що спонукає займатися господарською діяльністю.

До суб'єктів економічних інтересів відносять індивідів, домогосподарства, суспільство в цілому і групи (колективи) людей зокрема. Об'єктами є економічні блага. До них відносять послуги, речові товари, інформацію та інше.

Плюралізм (множинність) потреб провокує різноманіття економічних інтересів. Вони формують складну систему, що відрізняється багатомірністю виробничих фаз, тимчасовими і просторовими рамками.

Тісно переплітаються такі поняття, як власність і економічні інтереси. У цьому випадку має місце прагнення господарюючого суб'єкта задовольнити свої потреби за допомогою володіння і розпорядження об'єктом.

Економічні інтереси та їх класифікація

Відповідно з суб'єктами виділяють колективні (групові), особисті та громадські прагнення до задоволення потреб.

Економічні інтереси можуть визначатися залежно від важливості і нагальність. Виділяють, таким чином, першочергові та другорядні.

За тимчасового ознакою інтереси можуть бути перспективними або поточними.

Відповідно до об'єктів вони можуть бути інтелектуальними, фінансовими, майновими та іншими.

За ступенем усвідомлення виділяють уявні (що здаються) і дійсні інтереси.

Вони можуть також підрозділятися і відповідно до можливостей реалізації на утопічні і реальні.

Господарюючі суб'єкти можуть висловлювати особливі інтереси.

Домашні господарства прагнуть до максимізації загальної корисності у відповідності з існуючими доходами і цінами. На збільшення прибутку, зниження витратної частини та підвищення конкурентоспроможності товарів спрямовані інтереси підприємців. Держава в своїх економічних прагненнях переслідує мети реалізувати потреби суспільства в цілому.

Класифікація економічних інтересів будується і відповідно до територіальним ознакою. Так, виділяють муніципальні, національні, регіональні прагнення. Вони можуть бути і глобальними (загальнолюдськими).

Формування економічних інтересів окремої країни відбувається відповідно до розподілу повноважень між відповідними органами місцевого самоврядування та державної влади.

На задоволення потреб конкретної спільноти направлено прагнення регіональних і муніципальних органів реалізувати наявний потенціал певній території.

По ходу суспільного розвитку і ускладнення економічних систем може почати формуватися жорстке адміністрування. Положення в цьому випадку посилюється відсутністю зворотного зв'язку. У таких умовах особистого інтересу, що є потужною силою соціально-економічного розвитку, що не надається належного значення. Підпорядкування його державним прагненням суперечить принципам діяльності складнихсамоорганизующихся структур. В результаті у сформованих командно-адміністративних економічних умовах відбувається неузгодженість економічних інтересів. Разом з цим положення супроводжується спотворенням мотиваційного поведінки суб'єктів, пригніченням стимулюючого значення потреб, зниженням відповідальності і мотивації до високоефективної праці. Крім того, в таких умовах відзначається втрата трудових цінностей, а також соціальних установок. У результаті розвивається психологія утриманства і залежності (в економічному сенсі) від держави.