Головна » Наука та освіта » Економічний аналіз підприємства

Економічний аналіз підприємстваВ умовах сучасної ринкової економіки велике значення надається якісній підготовці керівних кадрів. Фахівці сьогодні повинні мати здатність не тільки приймати правильні і грамотні рішення, але і при необхідності брати відповідальність та ініціативу на себе, йти на ризик. При цьому керівник повинен враховувати безперервні зміни як у зовнішній, так і у внутрішньому середовищі компанії.

Економічний аналіз підприємства належить до категорії найбільш дієвих управлінських методів. Він є також і головним компонентом обгрунтування прийнятих рішень. Грамотно проведений економічний аналіз підприємства дозволяє виробити тактику і стратегію подальшого розвитку компанії. Крім обгрунтування прийнятих рішень і затверджуваних планів, здійснюється контроль над їх виконанням, проводиться порівняння маркетингових заходів, що припускає зіставлення реально подій з очікуваними за конкретний часовий проміжок.

Разом з цим проводиться внутрішня і зовнішня оцінка фінансового стану компанії. Мета цього заходу - зрозуміти рівень ліквідності, стійкості, платоспроможності організації. Внутрішня фінансова оцінка підприємства необхідна для визначення ступеня ефективності застосування оборотних і основних засобів, дослідження взаємозв'язку показників прибутку, собівартості і обсягу виробництва.

Застосовуючи різні засоби, керівник досліджує зовнішню і внутрішню середу організації. При цьому проводиться не тільки аналіз діяльності підприємства в цілому, а й оцінка роботи структурних підрозділів.

Кваліфікований керівник сьогодні повинен володіти знаннями не тільки про загальні закономірності та тенденції розвитку в умовах сучасного ринку, а й розуміти прояви приватних, специфічних і загальних законів в рамках діяльності конкретної компанії.

У першу чергу, економічний аналіз підприємства розвивається на мікрорівні - на рівні відокремлених підприємств та їх підрозділів. Ці низові ланки (незалежно від форми власності) складають базу системи ринкових відносин. При цьому всі процеси, що відбуваються на підприємствах, повинні розглядатися у взаємодії зовнішнього і внутрішнього середовища, відповідно до динамічними змінами, соціальними і політичними аспектами суспільного розвитку.

Економічний аналіз підприємства (у сучасному розумінні) являє собою систему наукових засобів. Будучи специфічним видом управлінської діяльності, це дослідження передує прийняттю рішень, а також зумовлює і уточнює їх.

Економічний аналіз дозволяє вивчити об'єкт з усіх боків. Цей процес передбачає первинну обробку інформації. Здійснюється порівняння досягнутих результатів з даними за попередні періоди, з середніми галузевими показниками, а також даними на інших підприємствах. При цьому оцінюється вплив різних факторів на результат, визначаються помилки, недоліки, перспективи, виявляються невикористані можливості.

Відповідно до підсумків проведеної роботи розробляються і обгрунтовуються плани і всі управлінські рішення. Таким чином, за допомогою економічного аналізу керівник забезпечує ефективність і об'єктивність діяльності підприємства. Іншими словами, ця робота розглядається як діяльність, необхідна для оптимізації рішень.

Як показує практика, значення економічного аналізу як управлінського методу щорічно зростає. Причинами є різні чинники. Головним чином така тенденція пов'язана з необхідністю постійного збільшення ефективності виробництва, з розвитком ринкових відносин, "роздержавленням" економіки та іншими перетвореннями.