Головна » Наука та освіта » Інформаційна революція: основні віхи

Інформаційна революція: основні віхиСформоване на даний момент інформаційне суспільство пройшло в своєму розвитку кілька етапів. Інформаційна революція в цьому процесі займає не останнє місце, а точніше, їх було декілька. Вони кардинально змінювали не тільки виробництво, систему цінностей і стиль життя, а й способи, за допомогою яких дані оброблялися.

Інформаційна революція, яка поклала початок формуванню сучасного освіченого суспільства, була пов'язана з появою писемності. Саме писемність дала можливість зберігати за допомогою знаків інформацію і знання для майбутніх поколінь. Але не менш важливим у цьому процесі стало і поява мови, яке передувало писемності, і яке по праву займає перше місце серед інформаційних революцій.

Третя за рахунком інформаційна революція ознаменувалася активним розвитком друкарства. Технології з виготовлення друкованої продукції стрімко удосконалювалися, а апогей друкованої революції - це активне видання журналів, газет, інформаційних довідників та іншої продукції, яка стала поширюватися у великих обсягах.

Кінець XIX століття ознаменувався початком четвертої інформаційної революції, а саме-інтенсивним розвитком засобів комунікації, таких, як телеграф, телефон, радіо і, звичайно ж, телебачення. Саме завдяки їх появи суспільство стало активно не тільки накопичувати, а й легко поширювати великі обсяги даних на неосяжні простори Всесвіту.

Інформаційна революція, яка займає п'яту за рахунком позицію, пов'язана з розробкою і впровадженням цифрової обчислювальної техніки, персонального комп'ютера і багатьох інших технічних новинок XXI століття.

П'ята містить в собі етапи розвитку інформаційних технологій. По-перше, це поява електронно-обчислювальних машин, але це був тільки початок. У 1969 році компанія Інтел»створила перший мікропроцесор, що поклало початок розвитку комп'ютерних технологій. З роками мікропроцесор і програмне забезпечення удосконалювалося, і зараз суспільство не уявляє своє життя без комп'ютера.

Якщо спочатку комп'ютер займав багато місця, був досить складним у використанні і міг виконувати обмежену кількість завдань, то з часом винахідники вирішили цю проблему. Так, всесвітньо відома компанія Майкрософт спільно з Інтел розробила операційну систему і процесор, які в подальшому стали стандартом, без якого комп'ютерний ринок не мислив своє існування.

Удосконалення комп'ютерних технологій не тільки дозволило зменшити габарити пристрою, але і значно підвищити його функціональні можливості. Робота з приладом ставала все простіше, а користувач не потребував додаткових інструкціях.

Неймовірний прорив у формуванні інформаційного суспільства ознаменувався появою Інтернету. Саме ця глобальна мережа дозволяє впливати на всі сфери суспільного життя.

Якщо говорити про ознаки інформаційного суспільства, то слід виділити декілька його особливостей. По-перше, це наявність особливої інформаційної структури, що складається, перш за все, з телекомунікаційних мереж. По-друге, це масове використання комп'ютерних технологій. По-третє, це розвиток нових технологій та удосконалення існуючих. По-четверте, це відсутність кордонів між державами, коли мова йде про використання інформаційного права.

На завершення варто зазначити, що хоча інформація не може замінити матеріальне виробництво, але вона позитивно впливає на його функціональність. Саме інформаційна складова відіграє вирішальну роль в економіці будь-якої країни. Так як це дозволяє використовувати ресурси не тільки функціонально, але й раціонально.