Головна » Наука та освіта » Застосування алканів

Застосування алканівЗастосування алканів досить різноманітне - їх використовують як паливо, а також в механіці, медицині і т.д. Роль цих хімічних сполук у житті сучасної людини важко переоцінити.

Алкани: властивості та коротка характеристика

Алкани являють собою нециклические вуглецеві сполуки, в яких атоми вуглецю зв'язані простими насиченими зв'язками. Ці речовини являють собою цілий ряд з певними властивостями і характеристиками. Загальна формула алканів виглядає наступним чином:

CnH2n +2

N тут представляє собою кількість атомів вуглецю. Наприклад, CH3 C2H6.

Перші чотири представники ряду алканів - газоподібні речовини - це метан, етан, пропан і бутан. Наступні сполуки (від C5 до C17) - це рідини. Ряд триває сполуками, які за нормальних умов є тверді речовини.

Що ж до хімічних властивостей, то алкани є малоактивними - вони практично не взаємодіють з лугами і кислотами. До речі, саме хімічними властивостями визначається застосування алканів.

Проте, для цих з'єднання характерні деякі реакції, включаючи заміщення атомів водню, а також процеси розщеплення молекул.
  • Найхарактернішою реакцією вважається галогенирование, при якому атоми водню замінюються галогенами. Велике значення мають реакції хлорування і бромування цих сполук.
  • Нітрування - заміщення водневого атома нітрогрупою при реакції з розведеною (концентрація 10%) азотною кислотою. У звичайних умовах алкани не взаємодіють з кислотами. Для того щоб провести подібну реакцію, потрібна температура 140 ° С.
  • Окислення - при нормальних умовах алкани не піддаються дії кисню. Тим не менше, після підпалювання на повітрі ці речовини вступають в реакцію горіння, остаточними продуктами якої є вода і вуглекислий газ.
  • Крекінг - ця реакція проходить лише за наявності необхідних каталізаторів. У процесі відбувається розщеплення стійких гомологічних зв'язків між атомами вуглецю. Наприклад, при крекінгу бутану в результаті реакції можна отримати етан і етилен.
  • Ізомеризація - в результаті впливу деяких каталізаторів можлива якась перебудова вуглецевого скелета алкана.


Застосування алканів

Основним природним джерелом цих речовин є настільки цінні продукти, як природний газ і нафту. Області застосування алканів на сьогоднішній день дуже широкі і різноманітні.

Наприклад, газоподібні речовини використовують як цінне джерело палива. Прикладом може служити метан, з якого і складається природний газ, а також пропанобутанової суміш.

Ще одне джерело алканів - нафта, Значення якої для сучасного людства переоцінити важко. До нафтовим продуктам відносять:
  • бензини - використовуються в якості палива;
  • гас;
  • дизельне паливо, або легкий газойль;
  • важкий газойль, який застосовують як мастильного масла;
  • залишки нафтової перегонки використовують для виготовлення асфальту.


Нафтові продукти також використовуються для отримання пластмас, синтетичних волокон, каучуків і деяких миючих засобів.

Але застосування алканів набагато ширше. Деякі рідкі форми цих речовин використовуються як розчинники, а також в якості ракетного палива.

Вазелін і вазелінове масло - продукти, які складаються з суміші алканів. Їх використовують в медицині і косметології (в основному для приготування мазей і кремів), а також у парфумерії.

Парафін - ще один всім відомий продукт, які представляє собою суміш твердих алканів. Це тверда біла маса, температура топлення якої становить 50 - 70 градусів. У сучасному виробництві парафін використовується для виготовлення свічок. Цим же речовиною просочують сірники. У медицині за допомогою парафіну проводять різного роду теплові процедури.