Головна » Наука та освіта » Інформаційні ресурси суспільства та їх властивості

Інформаційні ресурси суспільства та їх властивостіЯкщо звернутися до будь-якого з тлумачним словником, то можна побачити, що слово "ресурс" позначає запас, накопичення чого-небудь. У сучасному індустріальному суспільстві основні зусилля спрямовані на матеріальне виробництво, отчого найчастіше і можна зустріти з цим терміном такі якісні характеристики, як природний, енергетичний, фінансовий, трудовий і т. д. Однак нині можна почути поняття "інформаційні ресурси суспільства", яке позначає знання і досвід людства, зафіксовані на певному носії, придатному для збереження і використання інформації. Сюди можна віднести різні документи, бази даних і знань, комп'ютерні програми, а також твори мистецтва і результати наукових праць.

Інформаційні ресурси суспільства - це продукт інтелектуальної діяльності людей, який в даний час розглядається, здебільшого, як стратегічний запас розвитку, що не поступається за своєю значимістю матеріальним цінностям. За винятком деяких випадків, які обумовлюються в російському Законодавстві, ці дані можуть бути товаром, на який поширюються права володіння, розпорядження та користування. На інформаційні ресурси суспільства встановлюється правовий режим їх формування та використання. Вони можуть бути як державними, так і приватними, входити у власність окремих громадян, громадських організацій, органів влади.

Якщо говорити про склад даної категорії, то сюди можуть входити первинні документи на різних носіях (книги, диски, періодика і т. д.), бібліографічна продукція, бази даних і т. д.

Інформаційні ресурси сучасного суспільства мають деякі властивості, які обумовлені їх специфікою. По-перше, це невичерпність, тобто ці запаси можна використовувати багато разів і з різними цілями.

По-друге, обсяг потоку інформації постійно зростає, що пов'язано, насамперед, з розвитком самого суспільства. Також склад і зміст баз даних ресурсів непостійні. Це є реакцією на зміну потреб людини.

Інформаційні ресурси - це основа для створення продуктів, які відображають уявлення виробника про конкретній галузі знань, для якої він створений. Незважаючи на те, що це результат інтелектуальної діяльності людини, важливо його зафіксувати на будь-якому матеріальному носії, у вигляді книги, статті, комп'ютерної програми, документа і т. д. Поширюється такий продукт, як і всі інші матеріальні речі, за допомогою послуг. Для цього між сторонами укладається угода, в якому обумовлюється час і умови користування, гарантії, винагороду за це.

Інформаційні ресурси суспільства в даний час представлені, здебільшого, на електронних або цифрових носіях. Це пояснюється широкою комп'ютеризацією різних сфер діяльності. Таким чином, людині в сучасному світі доводиться не тільки вміти користуватися різноманітними технологіями, але і стежити за динамічними змінами у розвитку суспільства. Це включає в себе розширення кругозору, вміння налагоджувати зв'язок з активною громадськістю.

Усі інформаційні ресурси суспільства - це величезна база даних, яку осягнути повністю неможливо. Проте практично у кожної людини є можливість користуватися цими знаннями, накопиченими за багато століть. Будь-хто може поповнити цей інтелектуальний запас результатами своєї праці, особливо, якщо вони володіють певними нововведеннями. Особливо це стосується людей, які працюють у науковій сфері. Необхідно відзначити, що в першу чергу розвиток інформаційних ресурсів залежить від потреб суспільства.