Головна » Наука та освіта » Методика проведення аудиту

Методика проведення аудитуАудитом називають незалежну перевірку фінансової звітності підприємства. Здійснюється вона з метою висловлення думки про достовірність цієї звітності. Проводячи обов'язковий аудит, організації, уповноважені в цьому, застосовують особливі способи здійснення перевірок. Ці способи розробляються компетентними фахівцями і є комерційною таємницею перевіряючого підприємства. Проведення зовнішнього аудиту здійснюється тільки уповноваженими органами. Внутрішні перевірки здійснюються власними контрольними службами підприємства.

Та або інша методика проведення аудиту створюється у відповідності з тим чи іншим підходом. Сьогодні виділяють чотири основні напрями.

Традиційним вважається бухгалтерський підхід. Він передбачає розробку способів перевірки відповідно з різними розділами бухобліку. Так, наприклад, існує аудиторська перевірка касових операцій, розрахунків з персоналом або підзвітними особами. Способи контролю за рахунками бухобліку в тому чи іншому наборі є елементами будь-якої перевірки. Згідно стандартам, їх називають методиками перевірки сальдо і оборотів за рахунками бухобліку.

Наступним підходом є юридичний. Відповідно до нього та чи інша методика проведення аудиту розробляється відповідно з юридичними нормами. В окремих аспектах ці прийоми перетинаються з бухгалтерськими. Однак юридичні способи передбачають більш поглиблене, детальне дослідження правового боку відображеної в обліковому процесі господарської діяльності підприємства. У категорію юридичних методів перевірки входять такі прийоми, як: методика проведення аудиту капіталу підприємства, що включає в себе експертизу повноти і правильності формування статутного капіталу і порядок контролю над правильністю відображення розрахунків із засновниками. У стандартах дані прийоми називаються способами перевірки засобів контрольної системи.

У відповідності зі спеціальним підходом розробляються методики контролю груп суб'єктів економіки, які мають спільні спеціальні ознаки. До таких ознак, зокрема, відносять структуру капіталу або управління, чисельність співробітників, податковий режим, організаційно-правову форму та інші.

При використанні спеціального підходу розроблені, наприклад, методики перевірки підприємств, для яких характерні іноземні інвестиції, представництв іноземних юридичних діячів, що діють на території РФ і т.д. Спеціальні прийоми здійснення контролю застосовують для підприємств, які здійснюють свою діяльність у рамках спеціальних податкових режимів: за спрощеною системою оподаткування в особливих економічних зонах, в закритих адміністративно-територіальних формуваннях, а також при виконанні договорів концесії і т.д.

Галузевий метод застосовується при розробці методик перевірки суб'єктів економіки відповідно до їх галузевою належністю і видом діяльності. При цьому враховується специфіка перевірки структури витрат на виготовлення продукції (надання послуг або виконання робіт), формування управлінського обліку. До таких прийомів, зокрема, відноситься методика проведення аудиту торговельних, сільськогосподарських, будівельних, страхових підприємств, інвестиційних інститутів та іншого.

Необхідно відзначити, що при використанні тих чи інших прийомів слід застосовувати особливі інструментальні засоби. До них відносять таблиці, тести, опитувальні листи, анкети та інші засоби, які полегшують роботу перевіряючих співробітників та їх асистентів. Разом з цим важливе значення має і застосування комп'ютерних інформаційних сучасних технологій.