Головна » Наука та освіта » Економічні проблеми та їх характеристика

Економічні проблеми та їх характеристикаБудь-які глобальні проблеми в тій чи іншій мірі впливають на рівень життя і економіку країн і всього світового співтовариства. Тому їх рішенням займаються всі держави, об'єднавши свої зусилля. Економічні проблеми останнім часом стали виявлятися найбільш сильно. Їх глобалізація пов'язана з деякими особливостями світової економіки, які з'явилися в останні десятиліття.

Економічні проблеми, які виникають в межах однієї країни, можуть отримати більший масштаб і стати проблемою всього світу. Тому вони вимагають швидкого рішення і контролю.

Глобальні економічні проблеми мають спільні ознаки:

1. Вони відбиваються на економіці всіх країн світу або їх більшості.

2. Вони позначаються на темпах розвитку країн, як економічного, так і соціального.

3. Всі економічні проблеми потрібно вирішувати в найкоротші терміни.

4. Вони не існують окремо, а мають зв'язок один з одним.

5. Для їх вирішення необхідне об'єднання зусиль усіх країн.

На економіку країни, а також всього світового співтовариства впливає демографічна ситуація. Тут існує дві теорії цієї залежності. Перша говорить про те, що швидке зростання населення призводить до браку продовольства. Рівень життя незмінно знижується.

Другий підхід до осмислення цієї проблеми більш сучасний. Він виявляє не тільки негативні сторони зростання чисельності населення Землі, а й позитивні. Цей факт торкається також і ступінь добробуту людей, і їх розвиток.

Сучасні економісти вважають, що проблема не в самому зростанні населення. Вона має більш глибоке коріння. По-перше, це слабкий рівень розвитку, відсталість. По-друге, це нераціональне використання світових природних ресурсів, яке призводить до їх виснаження. Також сюди можна віднести й забруднення навколишнього середовища. Як свідчать дані статистики, в розвинених країнах зосереджено близько 25% всього населення планети, а споживають вони близько 80% природних ресурсів.

Економічні проблеми є наслідком забруднення навколишнього середовища і екологічних катаклізмів. Вже давно провідні економісти визнали значний вплив проблем забруднення природи на рівень економічного розвитку. Стає очевидним, що одним з пунктів розвитку економіки має стати виділення коштів на охорону навколишнього середовища.

Проблема ресурсів та енергетики також є суттєвою для світової економіки. У минулому столітті людство вже стало відчувати на собі вплив енергетичного та сировинного кризи. У 70-80 роки через брак сировини та інших ресурсів відбувся значний спад економіки, що відбилося на відносинах між країнами, а також на їх соціальному і політичному розвитку. Однак поява цих проблем поставило людство перед необхідністю розробки нових технологій, що дозволяють економити енергію і ресурси.

Серед основних глобальних проблем економічного характеру можна відзначити і збереження мирних і дружніх відносин між країнами. Це сприяє більш тісному співробітництву на світовому ринку, більш плідному розвитку країн з низьким рівнем економіки, запобігання фінансових криз, які позначаються на добробуті всього населення земної кулі.

Допомога відсталим країнам є необхідною дією з боку більш розвинених держав. Вся світова економіка тісно пов'язана. Тому вирішення питань забезпечення населення планети потрібною кількістю продовольства, медикаментами та іншими життєво важливими засобами допоможе вирішити багато проблем економіки.

Економічні проблеми Росії схожі з проблемами всього світу. Тому вона знаходиться в постійній співпраці з іншими країнами у вирішенні питань поліпшення економічної ситуації.