Головна » Наука та освіта » Дослідницька робота в коледжі і університеті. Основні вимоги

Дослідницька робота в коледжі і університеті. Основні вимогиСкладовою частиною освітнього процесу в коледжі або вузі є дослідна робота, яка планується на початку навчального року. Розглянемо більш докладно основні вимоги, які до неї пред'являються.

Мета і завдання

Дослідницька робота - це проведене самостійно студентом дослідження, яке розкриває його вміння застосовувати знання для того, щоб вирішити конкретні практичні завдання. Воно повинно носити кінчений характер, демонструючи здібності учня грамотно використовувати спеціальну термінологію, викладати ясно думки, аргументувати отримані результати і робити висновки.

Завдання дослідницької роботи:
 • Навчитися проводити аналіз наявних у зарубіжній та вітчизняній науці підходів.
 • Розвинути навички самостійної наукової діяльності, застосовуючи їх при вирішенні практичних завдань.
 • Здатність демонструвати вміння аналізувати і систематизувати отримані в процесі дослідження результати.
 • Прищеплювати інтерес до наукової діяльності.

 • Основні етапи

  Існує загальний алгоритм, на підставі якого будується науково-дослідна робота.

  На першому етапі відбувається вибір її проблематики, а також формулювання теми. Особлива увага повинна бути приділена складанню "скелета" майбутньої роботи.

  Другий етап полягає в зборі інформації і наявних знань з обраної проблематики, а також аналіз і синтез отриманих даних. Це необхідно для повноцінної розробки концепції і планування.

  Третій етап включає в себе складання програми, в якій потрібно дуже уважно поставитися до підбору методик дослідження. Особливо, якщо це дослідницькі роботи з біології чи інших природничих наук.

  Четвертий етап полягає у проведенні експерименту та обробки отриманих результатів. По завершенні даної роботи необхідно грамотно оформити теоретичний і емпіричний матеріал в письмовому вигляді. Причому не важливо, це дослідна робота з екології, або ж з гуманітарних наук. Вимоги до оформлення будуть абсолютно однакові.

  На п'ятому етапі, коли дослідницька робота буде схвалена науковим керівником, вона представляється на рецензування. Після отримання позитивного відгуку, студенту дається можливість її публічно захищати.

  Як було зазначено, дослідницька робота повинна викладатися в письмовому вигляді і мати чітку структуру. Розглянемо її більш докладно.

  Титульний лист заповнюється за правилами, встановленому в даному навчальному закладі.

  Зміст повинен мати обов'язково найменування глав і параграфів із зазначенням сторінок.

  Далі починається основна частина.

  У вступі обгрунтовується актуальність і формується проблема дослідження. Крім цього, необхідно виділити ступінь її розробленості, мета, об'єкт, предмет і завдання. Особливу складність буде викликати формулювання гіпотези, наукової та практичної значущості, а також положень, що виносяться на захист. Залежно від дисципліни, важливим моментом буде виділення експериментальних методів (наприклад, якщо це дослідницька робота з психології, соціології і так далі).

  У першому розділі необхідно викласти результати теоретичного аналізу літератури і зробити висновки. Робити це потрібно в систематизованому вигляді.

  У другому розділі викладаються результати експериментального дослідження з докладним описом програми, отриманих даних і рекомендацій. Завершується вона докладними висновками.

  У висновку необхідно дати короткий аналіз отриманих результатів.

  Дослідницька робота повинна містити також список літератури і додатки.