Головна » Наука та освіта » Які існують докази еволюції

Які існують докази еволюціїПро походження світу досить багато версій. Мабуть, одну з найбільш достовірних висунув учений Дарвін у своїх знаменитих працях. Він спирався на існуючі докази еволюції, які після нього багато разів досліджувалися і підтверджувалися. Факти, що говорять про послідовному розвитку органічного світу, достатньо переконливі і різноманітні. Вони доводять, що все живе на Землі виникає із уже існуючих видів в результаті спадкових змін.

Дуже добре еволюція тварин, а також деяких рослин, зафіксована в копалин залишках, службовців одним з підтверджень того, як все розвивалося. Крім того, така "палеонтологічний літопис" дозволяє відновлювати окремі деталі філогенезу. Дані залишки - це не тільки зуби, кістки або інші тверді частини рослин або тварин, які збереглися, це ще і будь-які сліди або відбитки, які залишили існуючі раніше організми. Потрібно сказати, що на даний час відкрита лише невелика частина того, які форми життя існували на планеті раніше. Продовжують досліджувати і спостерігати за цим палеонтологи, вчені, які займаються збором та інтерпретацією даних про древніх організмах.

Потрібно сказати, що докази еволюції живої природи поділяються на кілька груп. Так, є підтвердження, що грунтуються на єдності походження органічного світу. Сюди відносять те, що практично всі організми мають схожий елементарний хімічний склад. Дуже важливі в життєвих явищах і у тварин, і у бактерій, і у рослин білки і нуклеїнові кислоти, побудовані завжди з подібних компонентів. Клітинну будову мають практично всі організми. В якості молекул, акумулюючих енергію, використовується АТФ.

Вітчизняні та зарубіжні вчені виявили докази еволюції, що носять ембріологічний характер. У результаті глибокого вивчення у багатоклітинних тварин в зародковому стані спостерігаються значні подібності. Особливо чітко спостерігаються однакові ознаки у ембріонів, що відносяться до одного класу або типу. Так, у наземних хребетних відзначається закладка зябрових дуг так само, як і у риб, хоча у дорослих особин вони не мають функціонального значення. Це говорить про те, що всі живі організми мають єдність походження. До проявів еволюції відносять і рудименти людини, тобто нерозвинені частини або органи тіла. До найпоширеніших з них відносять куприк, що представляє собою трикутну кістку, утворену з декількох зрощених хребців. Колись він утворював хвіст, однак, з переходом на прямоходіння потреба в ньому відпала. У результаті цей орган у людини знаходиться в зародковому стані, проте, його наявність підтверджує теорію еволюції.

Також слід зазначити атавізм. Під ним розуміють появу певного ознаки, який характерний для предків, але в нормі він не повинен бути присутнім у сучасної людини. Наприклад, це може бути сильна волосатость, наявність більше однієї пари молочних залоз і т. д.

Відзначають і морфологічні докази еволюції. Серед них особливу цінність представляють форми, які поєднують у собі ознаки великих систематичних одиниць. Крім цього вчені звернули увагу на те, що у деяких хребетних принципово схоже будова передніх кінцівок, незважаючи на те, що вони виконують різні функції.

Багатий науковий матеріал для вивчення еволюції дає порівняння тваринного світу різних природних зон. Розподіл різноманітних видів і типів по планеті і подальше групування їх за географічними умовами яскраво відображає процес історичного розвитку всього живого.