Головна » Бізнес & Фінанси » Сільське господарство світу

Сільське господарство світуСільське господарство є найдавнішою і найбільш поширеною галуззю матеріального виробництва. З найдавніших часів його призначенням було забезпечення людей продуктами харчування. Воно прийшло на зміну полювання і збирання. Крім того, у наш час сільське господарство світу служить міцною сировинною базою для галузей харчової і легкої промисловості. Сільське господарство має свої особливості, які пов'язані з сезонністю виробництва і вирішальним впливом природних умов на структуру галузей та їх розміщення. Також сільське господарство світу в значній мірі залежить від якості грунтів і розмірів площ, тому що земля є головним засобом виробництва і основним предметом праці.

У різних країнах і регіонах світу сільськогосподарське виробництво відрізняється великою різноманітністю. При цьому всі ці типи можна виділити в два основних: товарне виробництво і споживче виробництво. У розвинених країнах світове сільське господарство відрізняється різким переважанням товарного виробництва. Для його розвитку там застосовуються механізація і хімізація, новітні методи селекції і передові біотехнології. Практично у всіх природних зонах світу розвинене рослинництво. Його немає тільки там, де не дозволяють природні умови: високогір'ї, арктичні пустелі і тундра. Половину всіх оброблюваних земель займають зернові культури. Найбільшими виробниками зерна, на яких припадає більше половини всього світового збору зернових, є такі країни, як Китай і США, Індія і Росія. Серед інших великих виробників виділяються Канада, Франція, Україна, Бразилія та Індонезія.

Серед зернових культур сільське господарство світу найбільше виробляє пшениці, рису і кукурудзи, на них припадає 80% всього валового збору зернових культур. Майже повсюдно у світі поширене тваринництво. Але основна частина виробництва зосереджена в країнах, розташованих в зоні помірного клімату, так як розміщення всіх галузей тваринництва залежить безпосередньо від кормової бази. Світове тваринництво ділиться на три основні галузі: розведення великої рогатої худоби, свинарство і вівчарство. Найбільший обсяг продукції тваринництва дає розведення великої рогатої худоби, при цьому найбільше поголів'я ВРХ знаходиться в Зарубіжної Азії та Латинській Америці.

Основні напрямки в скотарстві пов'язані з особливостями кормової бази. Виробництво молока більш характерно в густозаселених областях Північної Америки та Європи. У помірному природному поясі лісової і лісостепової зон поширене мясомолочное скотарство. А чисто м'ясне скотарства більш характерно в посушливих районах субтропічного і помірного поясу. Серед країн, які володіють найбільшим поголів'ям великої рогатої худоби, знаходяться Індія і Бразилія, США і Китай, Росія і Аргентина. Виробництво свиней менше залежить від природних умов, тому поширена практично повсюдно. Єдині райони світу, де практично немає свинарства - мусульманські країни, де ця область сільського господарства знаходиться під забороною з релігійних причин.

Найбільше сконцентровано свинарство недалеко від великих міст і густонаселених районів, а також у районах, де вирощується картопля і буряк. Тому воно займає дуже важливу роль в приміському сільському господарстві. Майже половина світового поголів'я свиней знаходиться в Китаї. Інші важливі країни в цій галузі - США, Росія, Німеччина і Бразилія. Сільське господарство світу також важливу роль відводить і вівчарства. Воно переважає в тих країнах, де знаходяться великі пасовища. Безумовним лідером у світовому вівчарстві є Австралія.