Головна » Бізнес & Фінанси » Поняття юридичної особи

Поняття юридичної особиПоняття юридичної особи прописано в 48 статті ГК. Відповідно до неї, поняття юридичної особи відноситься тільки до організацій, які мають у господарському віданні, власності або оперативному управлінні своє майно і відповідає цим майном за своїми зобов'язаннями. Також організації, на які поширюється поняття юридичної особи, можна від свого імені здійснювати і набувати майнові, а також особисті немайнові права. На них покладається обов'язок бути відповідачем та позивачем у суді. При цьому, організації, що потрапляють під поняття юридичної особи, зобов'язані мати самостійний кошторис або баланс.

Поняття і сутність юридичної особи дозволяє виділити його основні ознаки:

Розберемо, що ж являє собою поняття і сутність юридичної особи.

Головна ознака юридичної особи - майнова самостійність.

Юридична особа має право володіти майном на праві:
  • власності,
  • господарського відання,
  • оперативного управління.


Як правило, юридичні особи є власниками майна, переданого їм у володіння засновниками. Юридична особа повинна мати статутний капітал (КК), розмір якого передбачається певними нормативними правовими актами. Наприклад, мінімальний КК відкритого суспільства повинен бути не менше тисячократним суми МРОТ, встановленої ФЗ на момент реєстрації товариства. Водночас мінімальний КК закритого суспільства нормативно визначений у розмірі не меншому кратної суми МРОТ, встановленого ФЗ на момент державної реєстрації

Не менш значущий ознака організаційної єдності. Він полягає в тому, що будь-яка юридична особа - це організація з певною структурою, а іноді представництвами та філіями, органи управління, яких прописані в установчих документах.

Інший суттєвий ознака - самостійна відповідальність за зобов'язаннями власним майном. Усі юридичні особи, за винятком тих, які фінансуються власником установ, несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, що належить їм.

При цьому, якщо банкрутство (неспроможність) юридичної особи викликана учасниками (засновниками), то на власника майна чи інших осіб, які мають право давати обов'язкові вказівки для даної юридичної особи може покладатися субсидіарнавідповідальність за наявними зобов'язаннями, при недостатності власного майна юридичної особи.

Всі юридичні особи виступають від свого імені у цивільному обороті, можуть бути відповідачем та позивачем у суді. Юридична особа обов'язково має своє найменування, яке містить вказівку на його організаційну правову форму. Найменування організації, як правило, містять вказівку на рід діяльності, здійснюваної юридичною особою.

На фірмові найменування законодавство передбачає певні вимоги.

Можливі органи юридичної особи, поняття, види також прописані в ГК у статті 53. Але не можна сказати, що законодавство чітко регламентує, що представляють собою органи юридичної особи, поняття і види, звідси і безліч всіляких спірних ситуацій.

Органи юридичної особи, поняття, види, піддаються гуртування, наприклад:
За такою ознакою, як обов'язковість створення в структурі організації певної організаційно-правової форми: факультативні та обов'язкові органи. Створення перших найчастіше передбачено законом. При цьому органи можуть бути утворені й без законодавчих вказівок на таку можливість, грунтуючись на положення внутрішніх документів організації (додаткові органи).
Законодавчо іноді передбачається створення одного органу з декількох можливих (альтернативні органи) і т.д.