Головна » Бізнес & Фінанси » Планування в менеджменті - запорука успішного виробництва та бізнесу.

Планування в менеджменті - запорука успішного виробництва та бізнесу.Планування в менеджменті є однією з важливих і основних функцій. У широкому сенсі цього поняття «планування в менеджменті» мається на увазі діяльність, яка спрямована на визначення конкретних завдань і цілей для організації (підприємства), а так же розподіл чи перерозподіл необхідних ресурсів для виконання та реалізації поставлених при плануванні завдань. 

Існує ще більш вузьке і специфічне поняття такого терміну - складання необхідних документів, які повинні роз'яснити, як правильно скоординувати дії персоналу, поєднанні процесів виробництва спрямованих на ефективну організацію виробництва.

По термінах планування в менеджменті може підрозділятися на:

Довгострокове планування, яке охоплює термін не менше п'яти років, суть і сенс даного виду планування зводиться до розробки цільових програм на перспективу, його ще називають іноді стратегічним плануванням;

Середньо термінове планування передбачає розробку планів на терміни від одного року до п'яти років, його ще називають тактичне планування в менеджменті;

Короткострокове планування в менеджменті увазі розробку планів на терміни менше року, як правило, такі оперативні плани можуть включати заходи навіть на один на день.

При цьому обов'язково при плануванні на різні терміни всі плани з меншим терміном планування повинні включати в себе окремі етапи або частини заходів, які описані в плануванні на один рівень вище. Єдине що всі плани від більш великих (довгострокових) до короткострокових повинні розкривати більше подробиць і деталей по кожному заходу.

Тепер що стосується різновиди планів складаються при плануванні.

По-перше, існують «плани-цілі», їх використовують, як правило, в умовах невизначеності на тривалі терміни планування.

Так само існують плани, що передбачають виконання повторюваних і традиційних заходів. Такі плани передбачають стандартні розкладу, але можуть бути розширені пунктами на випадок форс-мажорних обставин. Для неповторюваних і не стандартних заходів складаються спеціальні специфічні плани. Їх зміст і структура цілком залежить від ситуації, що склалася.

Планування в менеджменті так само має і кілька принципів.

По-перше, в даному заході бере участь як можна більша кількість співробітників, що дозволяє якісно охопити всі сфери діяльності і помітно підвищити тим самим ефективність роботи.

Наступним принципом служить безперервність планування. Тобто плани повинні постійно коректуватися і доповняться і тим самим, відсуваючи термін реалізації нововведень на майбутнє, що дозволить скоординувати дії підрозділів і ясно побачити напрямок розвитку підприємства.

Виходячи з попереднього принципу безперервності народжується наступний - гнучкість. Реалізація такого принципу дозволяє проводити коригування планів згідно склалася в даний момент обстановці і ситуації.

Далі плани повинні бути економічними, тобто витрати на їх складання не повинні бути більше ніж одержуваних за рахунок цього вигоди і доходи.

Ну і останнім принципом планування є підкріплення будь-якого плану необхідними матеріальними і фінансовими засобами обладнанням та персоналом.

Крім цього для планування в менеджменті використовуються два основні методи. Перший це бюджетний метод планування - являє собою подання матеріалів табличним способом, він здатний відобразити всі надходження і розподілу (перерозподілу) ресурсів по структурних підрозділах і сферах діяльності організації. І другий спосіб це балансовий - він представляє собою узгодження всіх витрат і надходжень за певний період часу (звітний). Складається дане планування на основі балансу який являє собою табличний документ, що відображає всі джерела доходів і витрат, їх розміри і вартість.

Отже, вище ми привели основні поняття й основи планування на підприємстві використовуваного в менеджменті. Використовуючи їх можна побудувати процес планування грамотно і ефективно. До речі, на думку багатьох експертів в галузі менеджменту планування дозволяє здійснювати і контроль за процесами, а контроль як функція менеджменту це одна з ключових позицій успішного бізнесу і виробництва.