Головна » Бізнес & Фінанси » Розвинені громадські організації - ознака здорового суспільства

Розвинені громадські організації - ознака здорового суспільстваУ сучасному світі складаються досить складні соціально-економічні відносини в силу багатьох факторів, в тому числі і глобалізації, розвитку інноваційних технологій, впровадженню сучасних форм господарювання і так далі. Звичайній людині у всіх тонкощах цієї навколишнього оточення розібратися практично немає можливості. У цьому випадку виникає необхідність організації деяких структур, здатних регулювати, в першу чергу, соціальні аспекти життя. Найбільш акцентовано це завдання здатні вирішити громадські організації. Їх основним завданням можна вважати забезпечення схоронності культурних цінностей, умов матеріальної складової життя, соціальних благ.

Які взаємини підтримують держава і громадські організації?

Необхідно відразу відзначити той факт, що за своєю суттю громадські організації орієнтовані на структурну підтримку окремих груп громадян, в той час як держава за своїм призначенням повинна контролювати і регулювати сфери діяльності всіх своїх громадян. Цей аспект, найчастіше, є каменем спотикання. Якщо організації є некомерційними за своєю суттю, в тому числі благодійними, то роль державних інститутів в управлінні діяльності суб'єкта мінімальна. З іншого боку, існують різного роду політичні структури, в тому числі і молодіжні громадські організації, що ставлять своєю метою одержання тих чи інших політичних дивідендів, що дозволяють досягти поставлених цілей. У цьому випадку роль держави багаторазово зростає, з тієї простої причини, що дані суспільні інститути мають своєю метою впливати на політичну складову діяльності самих інститутів держави.

Соціальна спрямованість організацій громадського спрямування

Як показує практика, в купе всіх інших громадські організації, завданням яких стоїть вирішення конкретних соціальних проблем, як індивідуума, так і групи людей, в значній мірі переважають в будь-якому більш-менш розвиненій державі. Це й не дивно, оскільки саме соціальна спрямованість економіки держави визначає рівень самосвідомості суспільства. У цій області держава та громадські організації виступають, як правило, по одну сторону барикад.

Велике значення в сучасному житті відіграє розвиток інформаційних технологій, в першу чергу, мережі Інтернет. Населення отримує доступ до швидкого обміну інформацією, що значною мірою збільшує мобільність і динамізм діяльності соціально спрямованих організацій. Наприклад, переміщення грошових потоків зростає за швидкістю багаторазово, що дозволяє збирати швидко необхідні для досягнення тих чи інших цілей засоби, наприклад, для лікування дитини.

З іншого боку окремі молодіжні громадські організації деструктивного толку з великим задоволенням використовують досягнення науки і техніки у власних не зовсім порядних цілях. Яскравим прикладом тому можуть слугувати події, які відбуваються в світі останнім часом, в тому числі і Лондоні, Парижі. Якщо якийсь час назад необхідно було час і певні технології для збору в одному місці досить великої кількості людей, то сьогодні, використовуючи ці технологічні «гаджети» певні, в тому числі і соціальні мережі, з дозволу сказати, громадські організації, досягають мети за більш короткі терміни і в більш ефективному режимі. Як говоритися, у всьому є дві сторони медалі. Варто сказати, що в своїй кількості вони завжди в меншості, і орієнтуватися суспільству на них не варто, в області свого розвитку.