Головна » Бізнес & Фінанси » Аналіз доходів і витрат організації - важлива частина стратегічного плану підприємства

Аналіз доходів і витрат організації - важлива частина стратегічного плану підприємстваАналіз доходів і витрат організації характеризує фінансовий стан компанії на кінець звітного періоду. У ньому відображаються дані про доходи, витрати та інших фінансових результатах. Аналіз витрат і доходів підприємства являє зовнішнім користувачам інформацію про джерела прибутку або про причини збитку і розкриває загальну картину про результати діяльності компанії.

Аналіз доходів і витрат організації використовується не тільки для оцінки результатів її діяльності за звітний період, а й для складання прогнозу її майбутньої діяльності. Прогноз майбутніх результатів вельми значущий для інвесторів, оскільки означає можливість прибутку в майбутньому, для кредиторів позитивний прогноз, насамперед, означає можливість виплати суми боргу з відсотками. Якщо діяльність підприємства очікується збитковою, то ситуація оцінюється як неможливість сплати боргу з відсотками, і навряд чи який то банк погодитися видати кредит даної організації. Складаючи аналіз доходів і витрат організації необхідно дотримуватися ряду вимог, які використовуються для більш точного прогнозу діяльності підприємства. Вимога про надання інформації про припинених видах діяльності, про угоди з аффинированного особами, про складання сегментарної звітності, про відображення подій і умовних фактів. Ці та інші факти дозволяють скласти точний прогноз роботи підприємства на майбутнє. Аналіз доходів організації дозволяє визначити рентабельність підприємства і спланувати його доходи.

Отримавши достовірну інформацію про діяльність об'єкта за попередній період можна навчитися виробляти правильні управлінські рішення, програми та бізнес-плани на майбутнє. В умовах ринкової економіки дуже важливо прораховувати фінансову стійкість підприємства, тобто забезпечити такий стан фінансових ресурсів, при якому можна буде вільно маніпулювати коштами і забезпечити в результаті їх використання безперебійний виробничий процес і безперешкодну реалізацію продукції. Межі фінансової стійкості організації вважаються найбільш важливим фактором у ринковій економіці. Недостатня фінансова стійкість призводить до неплатоспроможності, до нестачі коштів, а згодом і до банкрутства. Надлишкова фінансова стійкість призводить до уповільнення розвитку, скорочуючи прибуток і збільшуючи терміни обороту капіталу.

Аналіз доходів і витрат організації дозволяє обгрунтувати параметри подібної стійкості, але не дає можливості судити про фінансовий стан підприємства на даний момент. Аналіз доходів і витрат необхідний завжди, незалежно від економічних відносин. Гостра необхідність у подібному аналізі виникає тоді коли відбувається перетворення та реорганізація підприємств або організовано-правових структур. Він пов'язаний з обробкою найрізноманітнішої інформації про діяльність підприємства, яка найчастіше використовуються в документах фінансової звітності. Причому самі ці дані ніяк не впливають на судження про стан справ на підприємстві, а от їх точний аналіз потребує обробки.

Головна його мета це отримання основних інформативних параметрів, що дають точну і об'єктивну картину доходів і витрат підприємства за певний період. Аналіз руху фінансів дозволяє дати комплексну оцінку всієї господарської діяльності та відстежити основні тенденції його розвитку. Аналіз доходів і витрат організації - це найважливіша частина стратегічного плану, згідно з яким підприємство може безбідно існувати протягом тривалого часу.