Головна » Бізнес & Фінанси » Управління маркетингом на підприємстві.

Управління маркетингом на підприємстві.Система управління маркетингом на підприємстві піддана впливу багатьох чинників: політична нестійкість, непередбачувана зовнішнє середовище, зміна конкурентних позицій і так далі.

Управління маркетингом на підприємстві є великою частиною керівної роботи. Воно складається з двох важливих елементів: планування та організації маркетингової діяльності. Процес управління маркетингом на підприємстві є безперервним і являє собою спостереження за всіма змінами зовнішнього середовища, функціонування системи маркетингу і виявлення відхилень між фактичними і запланованими результатами маркетингової діяльності.

Управління маркетингом на підприємстві націлене забезпечити максимально ефективне використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

Управління маркетингом на підприємстві складається з чотирьох етапів.

Перший етап - необхідний аналіз ринкових можливостей, який потрібно починати стого, що встановити частку підприємства на товарному ринку.

Другий етап - слід вибрати цільовий ринок. Таку назву має найбільш вигідна для конкретного підприємства група ринкових сегментів або ж тільки один сегмент. І діяльність підприємства спрямована саме на них. Перш ніж вибирати цільовий ринок, необхідно вивчити споживачів і сегментацію ринку. Сегментацією називається поділ ринку на групи покупців, які характеризуються однаковою реакцією на товар і маркетингові зусилля. Процес вибору цільового ринку завершується тим, що називається позиціонування товару. Мається на увазі, що формується ідеальний образ товару, а також йому забезпечується бажане місце не тільки на ринку, а також і у свідомості цільових споживачів.

Третій етап - розробляється комплекс маркетингу, який представляє собою сукупність параметрів, які управляються підприємством і використовуються, щоб найбільш повно задовольнити потреби цільового ринку. Комплекс маркетингу складається з таких параметрів, як товар, його ціна, збут, його просування на ринок.

Четвертий етап - планування і контроль. Плануванням називається процес, під час якого ставляться цілі, встановлюються стратегії і чіткі шляхи їх реалізації. Воно ділиться на тактичну і стратегічну. Контроль же потрібен для того, щоб оцінювати рівень виконання планів.

Управління маркетингом на підприємстві відбувається в умовах різних маркетингових структур - складової частини всієї організаційної структури будь-якого підприємства, що є сукупність служб підприємства, а також органічних зв'язків, що існують між ними, не тільки по горизонталі, але і по вертикалі, тобто від начальника до виконавця.

Для найбільш ефективного управління маркетингом вирішальне значення має саме маркетингова структура. В даний момент вона не має універсальної схеми. Відділи маркетингу створюються на різних основах.

Таким чином, система маркетингу на підприємстві піддана впливу величезної кількості різноманітних факторів. Маркетингові цілі завжди спрямовані на те, щоб перетворити потреби покупців у прибуток (доходи) підприємства і досягти конкретних результатів на певних ринках. Напрямок та характер цілей підприємства змінюється під впливом швидких темпів науково-технічного прогресу, швидкого зміни попиту споживачів, ускладнення виробництва і зростання його масштабів і інших чинників. Саме тому маркетингові структури повинні бути пристосованими і гнучкими. Але це можливо, тільки якщо вони зможуть змінювати власні організаційні форми в процесі зміни маркетингової стратегії.