Головна » Бізнес & Фінанси » Основні показники діяльності підприємства, його стабільність та ефективність

Основні показники діяльності підприємства, його стабільність та ефективністьДостатня кількість продукції, реалізованої на ринку, покриває витрати, витрачені на її виробництво, інакше кажучи, її абсолютну собівартість. Наступні продажі будуть приносити прибуток. Розмір прибутку залежатиме від того, в якому співвідношенні перебувають (за результатами аналізу) умовно-постійні витрати, і змінюються умовно-змінні, в складі повної собівартості. Коли продана кількість продукції дійде до мінімальної планки, достатньою для покриття собівартості, тоді прибуток почне рости швидше, ніж зростає обсяг витрат і з'явиться можливість для розвитку та інвестицій.

Постійний аналіз і певні основні показники діяльності підприємства дають вірне уявлення про його прибутковості або збитковості. Якщо підприємство скорочує господарську діяльність, то прибуток знижується, а збитки збільшуються з випередженням темпів зменшення обсягу продажів.

Основні показники діяльності підприємства - це його результативність. Зробити розрахунок можна за такою формулою:

Пр = Впр - Зпр

У даному розрахунку: Пр - прибуток, отриманий від продажу продукції.
Впр - виручка, одержана від реалізації продукції.
Зпр - сума витрат, витрачених на збут і виробництво продукції.

За показниками розрахунку буде видно економічний ефект, який характеризує бізнес, як приносить прибуток і перевищує витрати. Показник економічного ефекту зіставляє рівень витрат і ресурсів, витрачених на його досягнення. Однак такий показник, як прибутковість залишається за рамками даного аналізу та оцінки діяльності.

Рентабельність, величина чистого прибутку, окупність витрат, економічна ефективність - це основні показники діяльності того чи іншого бізнесу. Рентабельність дає уявлення про те, наскільки швидко окупляться витрати і підприємство буде приносити прибуток.

Розрахунок рентабельності:
  • Продукція: R п = відношення прибутку від продажів (реалізації) /ділити на повні витрати.
  • Активи: це R а = відношення прибутку (по звітному періоду) /підсумок СБ Де СБ - середній баланс. Розрахунок показує, як використані оборотні та основні засоби, наскільки ефективно і чи становлять інтерес для фінансових і кредитних установ, для партнерів по бізнесу.
  • Основний капітал: R ок = балансовий прибуток /ділити на ССОК. Де ССОК - середня вартість (основного капіталу).
  • Власний капітал: R ск = чистий прибуток /ділити на середню вартість ОС. Цей показник характеризує, яка частина прибутку припадає на кожен рубль, вкладений власником. ОС - основний капітал.
  • Окупність капіталу: Т = капітал /чистий прибуток. Розрахунок показує, як скоро окупляться кошти, вкладені в підприємство, якщо умови фінансово-господарської діяльності не зміняться.


Основні показники діяльності підприємства формують «точку беззбиткового ведення діяльності», яка може бути зведена до відповіді на питання: яка кількість продукції потрібно продати для покриття витрат на її виробництво і відшкодування умовно-змінних витрат. На підставі аналізу ціна одиниці продукції встановлюється у відповідності з усіма умовно-змінними витратами, для того, щоб повністю їх покрити і отримувати стабільний прибуток.

Показники, відповідно до вимог ринку, можна співвіднести з двома групами:

• Оціночні, Які характеризують результати тієї чи іншої діяльності і досягнутий рівень розвитку.

• Витратні, Які відображають витрати на здійснення видів виробництва та діяльності.

Ділення досить умовне і характеризує відносні показники діяльності підприємства. Вид і спрямованість аналізу залежать від цілей, які ставляться перед ним. Так, витрати виробництва можуть розглядатися як оцінка досягнутого рівня витрат, але рівень може стати кількістю, коли планується виробляти не одиниці продукції, а надавати послуги. Те ж саме можна сказати і про такий показник, як прибуток, яка для орендодавця стоїть не на першому місці, для нього важливіше рух і статистика ліквідності компанії.

Тому оцінка загальних обсягів продажів, валового прибутку та чистого прибутку (після того, як сплачені податки і відсотки за кредитами і позиками), економічної ефективності, оборот капіталу - це основні показники діяльності підприємства, що характеризують його положення на звітний період.