Головна » Бізнес & Фінанси » Як визначається середньооблікова чисельність працівників за рік.

Як визначається середньооблікова чисельність працівників за рік.Середньооблікова чисельність працівників за рік - це показник, який визначається шляхом математичного підсумовування спискового кількості персоналу за кожен день у році, потім отримана сума ділиться на кількість днів у році (365 або 366 днів). Що стосується святкових і вихідних днів, то для розрахунку в ці дні кількість працівників приймають рівною кількості працівників за попередній день, але робочий. Якщо ж святкових і вихідних днів більше, ніж 2 поспіль, то облікова кількість працівників за такі дні дорівнює кількості двох працівників від облікового складу за найближчий перед святами (вихідними) робочий день.

Проте рідко буває, що середньооблікова чисельність працівників за рік на підприємствах вважається за кожен день у році. Більшість підприємств і організацій на протязі року підраховують даний показник за більший звітний період: півріччя, квартал, місяць. Це дозволяє в кінці року, при складанні звітності за весь рік, використовувати вже наявні дані і вже на підставі їх виводити річний показник. Але щоденний облік спискового кількості працівників на підприємстві ведеться постійно. У даних звітах за кожний день кількість персоналу уточнюється і на підставі розпоряджень і наказів (про переведення або тимчасовому вибутті, прийомі на роботу або звільнення), вносяться відповідні зміни. Щоденні показники по середньооблікової чисельності повинні відповідати даним, які з'являтимуться в табелях з обліку робочого часу. Табель ж обліку є основним документом, який використовується при нарахуванні працівнику заробітної плати.

Відомості про середньооблікової чисельності працівників найчастіше використовуються бухгалтером при складанні звітності з праці. Крім цього, дані відомості використовуються як підстава для підрахунку продуктивності праці, коефіцієнта обороту плинності, середньої заробітної плати на підприємстві та інших не менш важливих показників.

Але імется ряд випадків, які припускають, що середньооблікова чисельність працівників за рік може не включати в себе всіх працівників підприємства. До таких категорій працівників відносяться жінки, які перебувають у декретній відпустці або у відпустці по вагітності; матері, які зайняті по догляду за дітьми. А також працівники, які відряджені з підприємства (організації) для виконання сільськогосподарських сезонних робіт, пов'язаних із збиранням врожаю.

Крім цього, працівники, які навчаються (надходять) у навчальних закладах (як вищих, так і середніх) і перебувають в додаткових відпустках, також не входять до середньоспискову чисельність. У даний критерій також не входять і студенти-практиканти, які можуть бути зараховані на посаду.

Працівники, які прийняті на роботу на неповну ставку або неповний робочий день, також враховуються. Розрахунок за ним виконується пропорційно часу, відпрацьованому на виробництві. Середньооблікова чисельність в такому випадку визначається в наступному порядку: за звітний період (як правило, це тиждень або місяць) підраховується повна кількість людино-годин, витрачених на роботу даним працівником, після чого дана кількість людино-годин ділиться на реальне значення робочого часу в день, і в результаті отримуємо кількість днів за звітний період, яке і включається в загальний підрахунок середньооблікової чисельності. За аналогічною схемою розраховуються дані і по іншим працівникам, задіяним на дому або віддалено.

Середньооблікова чисельність працівників за рік або інший звітний період при роботі підприємства менше, ніж звітний період, з причини його запуску або ліквідації, або пов'язаності з сезонними роботами, підраховується трохи по-іншому. У такому випадку підсумовується кількість працівників за всі дні, коли підприємство працювало (включаючи вихідні та святкові дні), а потім дана сума ділиться на кількість днів за звітний період. Але знову ж, як правило, вважати за рік даний показник непрактично і трудомістким. Тому часто річний показник вважається за даними за кожен місяць. Тобто підсумовується чисельність за всі місяці в році, а потім сума ділитися на 12 (кількість місяців у році).