Головна » Бізнес & Фінанси » Аналіз ефективності використання оборотних коштів і його показники

Аналіз ефективності використання оборотних коштів і його показникиЕкономічна ефективність витрачання наявних у розпорядженні оборотних коштів (ОС) відображається у тому результаті, який виходить в процесі всієї діяльності компанії чи підприємства. Дієвість його визначається багатьма показниками, серед яких ОС займають провідне місце, а аналіз ефективності використання оборотних коштів виступає найважливішим атрибутом у здійсненні стратегії управління підприємством. Ця результативність характеризується таким показником, як оборотність ОС. Під нею розуміється часовий період, протягом якого відбувається 1 оборот коштів, починаючи від моменту їх перетворення у виробничі запаси і закінчуючи моментом, коли виходить готова продукція і реалізується на ринку. Грамотний аналіз ефективності використання оборотних коштів враховує цілу систему взаємообумовлених показників, які беруться за конкретний період часу - рік, півроку, день. Наприклад, щоб розрахувати величину обороту ОС в днях, можна використовувати формулу: Т (0) = С-Д, в якій: С - залишки ОС на деяку вибрану для аналізу дату, Т - обсяг товарів, Д - кількість днів.

Коли дана величина відома, можна визначити і кількість обертів. Для цього можна застосувати формулу: К (о) = T /С, яка відображає також і коефіцієнт оборотності ОС. Його можна визначати відношенням прибутку, одержуваної в результаті продажу виробленого підприємством товару до залишків ОС. При цьому їх звільнення може проявлятися як абсолютне і відносне. При абсолютному вивільненні ОС величина їх фактичних залишків не повинна перевищувати величину встановленої норми або ж величину залишків минулого періоду. При відносному звільненні аналіз ефективності використання оборотних коштів вказує на необхідність прискорення обороту і зростання корпорації одночасно. Причому темп зростання виробництва не може бути нижче рівня темпу зростання залишків ОС. Збереження такої умови і тенденції дозволяє значно заощадити фінанси і при цьому збільшити обсяг поточного виробництва.

Як демонструє аналіз ефективності використання оборотних коштів, в даному випадку, чим вище буде величина коефіцієнта оборотності, значить тим ефективніше в компанії використовуються ОС.

У рамках стратегії управління існують і інші параметри ефективності використання ОС, наприклад, тривалість оборотів окремих складових компонентів ОС. Зокрема, тривалість обороту ТМЗ показує час, що витрачається на перетворення сировини в реалізовану продукцію. Аналіз використання оборотних коштів підприємства передбачає дослідження оборотності дебіторської заборгованості, а вона показує середню величину терміну отримання платежу. Період обороту в днях показує час від дати оплати отриманої сировини до дати отримання прибутку від продажу на ринку товару.

При всіх варіантах кожна компанія в якості стратегічного завдання завжди ставить мету - зменшити величину обороту і досягти тим самим збільшення прибутку.

Зниження залежності від джерел фінансування сприяє аналіз власних оборотних коштів. Важливо також враховувати, що й дебіторська заборгованість виступає найважливішим елементом ОС. Величина активів дебіторської заборгованості залежить від обсягів продукції, реалізованої під кредити, і середньої величини часу між початком реалізації товару та отриманням прибутку від цієї реалізації.

Економічна діяльність будь-якої фірми чи компанії завжди пов'язана з прискоренням або ж уповільненням процесу оборотності. Така динаміка визначається шляхом порівняння фактичних значень оборотності з їх прогнозними або плановими параметрами. Велику значимість має і показник прискорення оборотності, який характеризується зменшенням часу одного окремо розглянутого обороту.