Головна » Бізнес & Фінанси » Комунікації в менеджменті

Комунікації в менеджментіОрганізаторські, а також комунікативні якості - це те, володарем чого повинен бути кожен менеджер. Представники даної професії, звичайно ж, постійно взаємодіють з людьми, а значить, повинні вміти доносити до них свої думки всіма можливими способами. Без особливих способів і прийомів в менеджменті успіху не домогтися.

Комунікація в менеджменті - це не що інше, як процес передачі та отримання якої інформації, обмін відомостями або досвідом. Вона необхідна для того, щоб підприємство функціонувало саме так, як потрібно. Менеджер витрачає на неї більшу частину свого часу.

Комунікація в менеджменті має таке велике значення з тієї причини, що надає можливість координувати діяльність всіх співробітників підприємства. Також вона дозволяє налагоджувати всілякі зовнішні контакти.

Внутрішні комунікації в менеджменті діляться на дві групи: горизонтальні і вертикальні. Самі по собі вертикальні комунікації діляться на висхідні та низхідні. Під висхідними комунікаціями розуміється процес передачі інформації від підлеглих безпосередньо керівникам. Найчастіше так передаються звіти, раціоналізаторські пропозиції і так далі.

Спадні комунікації в менеджменті - це передача інформації від керівників до їх підлеглим.

Горизонтальні комунікації являють собою обмін відомостями та інформацією між співробітниками, що знаходяться на одному і тому ж рівні. За допомогою горизонтальних зв'язків, як правило, відбувається передача досвіду, особистої інформації, даних про результати робіт. Міжособистісні комунікації в менеджменті важливі, оскільки значною мірою саме за допомогою них встановлюється психологічний клімат всередині будь-якого колективу.

Зовнішні комунікації - це відбувається поза підприємства обмін інформацією. Інакше кажучи, контакти підприємства і зовнішнього боку. Даний вид комунікації допомагає залучати нових клієнтів, покращувати взаємодію зі старими, аналізувати бажання споживачів, отримувати інформацію про нові технології і так далі.

Дуже часто саме від швидкості передачі інформації залежить ефективність роботи підприємства. Все може бути добре тільки тоді, коли необхідна достовірна інформація доставляється, куди потрібно без запізнень і будь-яких затримок.

Недостовірна інформація може стати причиною великих проблем. Вона не тільки стане причиною збою в роботі підприємства, але може і призвести до його руйнування. Всі одержані будь-яким чином відомості повинні піддаватися моментальної перевірці. Співробітники, які можуть дати недостовірну інформацію, повинні знаходитися під особливим контролем.

Комунікації можуть бути розділені на групи і на підставі інших ознак. Наприклад, існують вербальні та невербальні комунікації в менеджменті. Вербальні комунікації розуміються, як процес, при якому передача інформації здійснюється за допомогою слів. Відразу ж відзначимо, що маються на увазі не тільки вимовлені слова, а й написані.

Письмова форма для підприємства має велике значення. З нею пов'язаний весь документообіг. Не важко повірити, що при укладанні угод акцент робиться не на усні запевнення, а на документальне оформлення.

При невербальних комунікаціях використовуються всілякі жести, міміка, погляди та інше. У більшості випадків і обидва перерахованих виду комунікацій доповнюють один одного. У деяких же ситуаціях можна спостерігати певні протиріччя. Вони можуть бути пов'язані з тим, що людина сама не вірить у те, що говорить, приховує своє справжнє ставлення до цього і так далі. Найчастіше невербальні комунікації видають людей, цілком або частково розкривають їх брехню.