Головна » Бізнес & Фінанси » Продуктивні сили - структура і особливості

Продуктивні сили - структура і особливостіПродуктивні сили суспільства - це загальна сукупність всіх засобів виробництва і людей, які володіють знаннями, вміннями і навичками, щоб привести в дію ці кошти для виробництва бажаних матеріальних благ.

Така структура, що складається з людей і засобів виробництва, є загальною для всіх суспільно-економічних формацій. Розвиток продуктивних сил залежить безпосередньо від людини, тому що саме він є визначальною ланкою в структурі виробництва. Пояснюється це наступними факторами:

  • людина створює всі елементи продуктивних сил, включаючи знаряддя праці;
  • тільки праця здатний перетворити знаряддя праці та виробничі матеріали в чинники виробництва. Навіть найсучасніша і складна техніка без участі людини стає абсолютно бездіяльною і марною;
  • потреби людини є основною силою, яка рухає соціально-економічним прогресом суспільства.


Зіставивши всі ці фактори, можна зробити впевнений висновок про те, людині відведена активна роль у процесі праці, а засобів і предметів праці - пасивна. Таким чином, не можна ставити капітал, що ототожнюється із засобами праці, на один ступінь за значимістю з людиною.

Властивості продуктивних сил

1) Складна структура

Продуктивні сили включають в себе всі засоби праці, оскільки вони використовуються для продуктивного споживання і створюють джерела енергії. У всіх формаціях до складу продуктивних сил входять також сили природи, які навчився використовувати людина - сонце, вітер. Найчастіше природні сили виступають в якості джерел енергії.

У нинішніх умовах самостійними елементами структури продуктивних сил також стають наука, методи організації виробництва та інформація.

Таким чином, очевидним є висновок про те, що продуктивні сили є досить складною системою, яка включає в себе безліч різних елементів. За складом вони бувають матеріальними і духовними, за характером відтворення - об'єктивними і суб'єктивними, за специфікою - громадськими та природними.

2) Постійний розвиток

Перебуваючи в нескінченному процесі розвитку, продуктивні сили постійно збагачуються, змінюються якісно і кількісно.

В епоху раннього розвитку капіталізму для працівників було достатньо мати низький рівень освіти і кваліфікації. Але сучасні потреби виробництва можуть задовольнити тільки працівники як мінімум з середньо-спеціальною освітою та високим рівнем кваліфікації. А в деяких країнах, наприклад, в Японії, перед суспільством ставиться практичне завдання переходу на повсюдне вищу освіту.

Ускладнення і автоматизація виробництва вимагають від людей не тільки високих розумових і фізичних здібностей, але також творчого, організаторського і духовного розвитку.

3) Взаємодія всіх елементів структури

Оскільки всі елементи виробничих сил постійно взаємодіють, то вони знаходяться в діалектичній єдності і залежності один від одного. Це породжує такі форми суспільної взаємодії, як кооперація, поділ праці і пр. Між окремими елементами продуктивних сил виникають протиріччя, які вирішуються в основному незалежно від виробничих відносин.

4) Внутрішні закони розвитку

Ще одна властивість продуктивних сил - це наявність у них внутрішніх законів розвитку. Сюди відносяться, наприклад, закон передачі функцій від приватних до матеріальних чинників виробництва, закон випереджаючого зростання обсягів предметного праці в сукупній структурі праці, відповідність живого і предметного праці, закон зміни зростання і продуктивності праці і т.д. Всі ці закони проваджені внутрішніми протиріччями, які зумовлюють різні зміни в розвитку продуктивних сил, а також якісні зміни в їх утриманні.

Продуктивні сили в своїй сукупності виражають відносини людини і природи, а також передають процес праці, який є спільним для всіх способів виробництва. Таким чином, забезпечується перетворення природних матеріалів і речовин відповідно потребам людини, створюються духовні та матеріальні блага, які безпосередньо визначають розвиток продуктивності суспільної праці.