Головна » Бізнес & Фінанси » Базисні умови поставки товарів

Базисні умови поставки товарівСьогодні бізнес є не тільки провідною структурою економіки світового господарства, але й займає головне місце в розміщенні продукції на світових ринках. Для врегулювання різних складнощів, суперечок і конфліктів, що виникають у процесі міжнародних продажів, і були розроблені базисні умови поставки, обміну та продажу продукції.

Що таке базисні умови   

Базисні умови поставки товарів - визнані всіма міжнародні торговельні правила, що визначають характер і зміст торговельних угод. В основі (базисі) таких контрактів лежить формування ціни товару, в яку включається вартість транспортних витрат з доставки продукції. Зі збільшенням обсягу міжнародних продажів, договірні документи, які не мали певних загальновизнаних стандартів складання та не містили взаємовигідні умови доставки і приймання товару, були джерелами все посилюються витратних спорів між країнами-учасницями торгової угоди. Торгові поняття трактувалися покупцем і продавцем по-різному.

Щоб врегулювати постійно виникаючі розбіжності, Міжнародною торговою палатою в 1936 році були розроблені «Міжнародні правила», що роз'яснюють значення торгових термінів. У цей документ з плином часу вносилися різні зміни та поправки. На даний момент він дійсний в редакції 2000 року під назвою «Інкотермс» і відображає існуючу сьогодні практику міжнародної торгівлі.

Причини перегляду «Інкотермс»

Чим викликана необхідність доповнень і поправок у термінології торгівлі між державами? Чи змінилися від цього базисні умови поставки продукції?

Однією з причин є бурхливе зростання за короткий період впровадження в різні сфери діяльності (у тому числі і в торгівлю) різних електронних пристроїв для зв'язку, а також обробки і передачі документації. Застосування факсів, телексів, інтернет-мережі дозволило значно прискорити час переробки та пересилання торгових рахунків, транспортних супровідних документів, накладних тощо

А також відбулися зміни в способах транспортування товарів. В результаті застосування раціоналізаторських нововведень, стали доступні такі типи вантаження, як горизонтальна, змішана вивантаження і вантаження, перевезення з використанням контейнерів.

У новій редакції «Інкотермс» були роз'яснені спірні терміни та полегшено розуміння і читання тих, що містилися в документі раніше. Був застосований зовсім інший метод їх викладу. Усі пояснення і умови носять характер рекомендацій.

Конкретизація терміна «базисні умови поставки». Детальний розгляд

У новому викладі 2000 базисні умови поставки товару при укладенні зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу визначають більш конкретно момент переходу продукції у власність покупця. Тепер став можливий з обох сторін найбільш точний облік ризиків випадкового псування або загибелі вантажу.

Конкретизовано зобов'язання обох сторін. Окремо зазначені як обов'язки продавця, так і покупця. Уточнено два значення терміна «поставка». У першому випадку відображаються зобов'язання продавця по її завершенню, а в другому обов'язки покупця щодо її прийняття.

Тепер покупець і продавець при укладенні контракту обов'язково уточнюють, чи застосовують вони базисні умови поставки повністю або з деякими застереженнями. Пріоритетний вибір у визначенні умов залишається за покупцем.

Грамотний підхід до права першочергового вирішення визначає весь подальший хід міжнародної торгової угоди та її вигоду, яка буде найповнішою, якщо вдасться провести переговори так, щоб оформлення документів і доставку вантажу в зарубіжжі оплачував і організовував іноземний контрагент.