Головна » Бізнес & Фінанси » Фонд заробітної плати

Фонд заробітної платиФонд заробітної плати - це та сума коштів (грошових), яка призначається для оплати результатів праці працівників підприємства. До його складу включаються:

- Нараховані суб'єктом господарювання суми винагороди за відпрацьований час, а також надбавки та доплати стимулюючого і компенсаційного характеру, нарахування яких пов'язано з умовами праці та режимом робочого дня;

- Оплата, нарахована за невідпрацьовані години;

- Одноразові винагороди заохочувального характеру;

- Виплати регулярного характеру на оплату палива, житла, харчування.

Фонд заробітної плати в частині винагороди за відпрацьовані години включає в себе:

- Грошові кошти, нараховані за окладами і тарифними ставками, а також розцінками сдельного характеру;

- Вартість товару, виданого в якості натуральної оплати;

- Винагороди і преміальні регулярного або періодичного характеру (незалежно від джерела виплат);

- Доплати і надбавки до окладів і тарифних ставок, що виконують стимулюючу функцію (за суміщення, професійну майстерність і т.д.);

- Додаткові винагороди, які пов'язані з небезпечними або шкідливими умовами праці, а також з роботою в нічний час або понаднормово;

- Нарахування за відпрацьований час співробітникам, не включених до облікового складу, і сумісникам.

Фонд заробітної плати в частині грошових сум, нарахованих за невідпрацьовані годинник, включає в себе:

- Оплачені людино-дні, що входять до складу додаткових (за законодавством або Колективним договором) і чергових відпусток;

- Нарахування грошових коштів за період навчання та перепідготовки кадрів;

- Винагорода за невідпрацьовані годинник протягом трудового дня;

- Грошові виплати працівникам, залученим до виконання громадських чи державних обов'язків;

- Оплата за пільгові години підліткам;

- Суми грошових коштів, які підприємство нараховує своїм працівникам, вимушеним за рішенням адміністрації або в результаті простоїв працювати неповний трудовий день.

Фонд заробітної плати в частині одноразових виплат заохочувального характеру включає:

- Разові премії;

- Грошові додаткові виплати, що нараховуються при наданні відпусток;

- Винагороди за підсумками річного праці;

- компенсаційні виплати за невикористані дні відпустки;

- Винагороди, пов'язані з вислугою років;

- Суми видаються працівникам безкоштовно акцій та ін

Фонд заробітної плати в частині оплати витрат на житло, паливо і харчування має в складі і грошовий еквівалент:

- Продуктів харчування, які видаються безкоштовно або за цінами, які мають знижку;

- Наданого безкоштовно житла і комунальних послуг або сум оплати за них;

- Наданого безоплатно палива.

Обчислення тієї суми, яка становить фонд оплати праці, проводиться за звітний місяць, квартал або рік. Величина цих показників необхідна для:

- Визначення витрат підприємства на оплату робочих ресурсів;

- Складання в СНС рахунку утворення доходів;

- Визначення за допомогою розподільного методу величини валового внутрішнього продукту.

Знаючи величину, що становить фонд оплати праці, можна визначити розмір середньої зарплати підприємств, організацій, галузей, а також в цілому всієї економічної структури.

Величина винагороди працівникам суб'єкта господарювання береться до обліку в залежності від їх категорій. Структура фонду заробітної плати неоднакова по окремих групах персоналу в цілому. Результати проведеного економічного аналізу вказують на відмінність і за категоріями в різних галузях економіки. Знання структури фонду зарплати є необхідною умовою розробки стратегії в галузі винагороди за працю та укладання колективних договорів між організаціями та працівниками.