Головна » Бізнес & Фінанси » Акціонерний капітал

Акціонерний капіталДля відкриття будь-якого підприємства чи фірми необхідний стартовий капітал, тобто фонд грошових коштів, призначених для початку підприємницької діяльності. Якщо статутний капітал формується на основі пайових внесків членів, натомість отримують акції, то у кожного власника виникає свій акціонерний капітал. Загальний розмір цього показника можна розрахувати як різницю активів і пасивів компанії.

Керівництво створюваної організації повинно правильно розпоряджатися наявними коштами. Акціонерний капітал - величина керована, і регулювати її слід відповідно до мінливими ринковими умовами. Існує кілька видів акцій, тому формування коштів може проводитися за кількома сценаріями. Як правило, доцільним вважається поєднання привілейованих і звичайних акцій, головна тонкість полягає у виборі правильної пропорції. Привілейовані акції забезпечують власникові стабільний дохід у фіксованому розмірі, однак, по звичайному увазі цих цінних паперів прибуток може бути вище, але виплати не завжди стабільні.

Статутний капітал ВАТ висловлює номінальну вартість усіх випущених акцій. Згідно з чинним законодавством, юридична особа має право випускати звичайні і привілейовані акції будь-яких видів, але їх пропорція не повинна порушуватися і становить 75% і 25% відповідно. Крім того, законом передбачено мінімальний розмір акціонерного капіталу. Для товариства відкритого типу він становить 1000 мінімальних розмірів оплати праці або МРОТ, а для реєстрації закритого суспільства буде потрібно всього 100 МРОТ. Якщо число акціонерів юридичної особи перевищує позначку 50 то кожен з них повинен бути зареєстрований в документах фірми.

Капітал акціонерного товариства підлягає коригуванню, якщо на те є серйозні підстави. Як правило, керівник підприємства проводить заходи по збільшенню або зменшенню капіталу, а також по зміні його структури. Збільшення потрібне в ситуаціях, коли існує необхідність у залученні фінансів на тривалий термін, а позикові кошти є дорогим задоволенням. Досягається це за рахунок підвищення номіналу кожної акції або збільшення їх кількості шляхом додаткового випуску. Аналогічно зменшується акціонерний капітал шляхом зменшення номінальної вартості або кількості акцій.

Під зміною структури статутного фонду розуміються якісні зміни у пропорційному розподілі акцій. Рішення про реструктуризацію приймається за спільною згодою акціонерів на щорічних зборах. Після отримання дозволу керівництво компанії проводить процедуру дроблення акцій, тобто їх обміну на такі ж цінні папери меншого номіналу. Актуальним даний спосіб вважається для компаній, у яких номінальна вартість акцій досить велика, а значить, для інвестора це високий ризик. Дроблення допомагає в першу чергу інвесторам і сприяє їх залученню. А на власників знижується податкове навантаження.

Консолідація - захід, протилежне дробленню, тобто об'єднання цінних паперів в одну групу або категорію. Це також направлено на збільшення інвестиційного капіталу завдяки підвищенню надійності акцій. Першочерговою метою даної процедури є забезпечення комфорту для власників засобів.

Хочеться окремо відзначити термін, в який акціонерний капітал повинен бути сформований. Після збору і подачі всіх документів, необхідних для утворення юридичної особи, необхідно почати випуск акцій. У повному розмірі статутний капітал повинен бути виплачений через місяць з моменту офіційної реєстрації.