Головна » Бізнес & Фінанси » Фінансовий механізм підприємства та його елементи

Фінансовий механізм підприємства та його елементиФінансовий механізм підприємства являє собою комплекс заходів щодо організації системи управління ресурсами в галузі фінансів. В якості головної стратегічної мети створення механізму визначається вдосконалення економічних показників, що свідчать про максимізації прибутку.

У зв'язку з цим можна сказати, що фінансовий механізм підприємства направлений на раціональне витрачання коштів. Саме тому будь-які витрати, що виникають в ході виробничого процесу, повинні бути чітко обгрунтованими і доцільними.

Фінансовий механізм підприємства володіє деякими функціональними можливостями:
 • розподільна;
 • забезпечує;
 • контрольна.


Всі вони діють узгоджено і мають глибоку взаємозв'язок. Розподільна функція передбачає організацію такого механізму, який повною мірою провадив би оперативне рух коштів від одного контрагента до іншого. Не менш значима система забезпечення компанії потрібним обсягом фінансових ресурсів. Звичайно, для оцінки ефективності механізму слід ретельно контролювати результати його діяльності. Як найбільш яскравий приклад таких результатів можна відзначити виручку, тобто суму, одержувану від реалізації продукції чи послуг, або собівартість, тобто величину витрат, вироблених при випуску товару.

Можна виділити такі елементи фінансового механізму:
 • Методи мають на увазі різні способи впливу на господарські та фінансові відносини і регулювання процесу акумулювання і розподілу фондів. Прикладом таких служить аналіз, планування і прогнозування, депонування і кредитування та інші.
 • Важіль фінансової діяльності включає всілякі інструменти, за допомогою яких і здійснюється безпосередній вплив на будь-який аспект виробничого процесу. Найбільш яскравими важелями вважаються такі показники, як прибуток, прибутковість, процентна ставка, дисконт. Іншими словами, це всі операції, за допомогою яких відбувається нарощення величини активів з боку однієї організації і виникнення певних зобов'язань у компанії-партнера. Прийнято класифікувати інструменти на первинні та похідні. Первинні припускають готівкові грошові кошти, інвестиції в цінні папери, зобов'язання перед кредиторами і Нестягнуту дебіторська заборгованість. Похідними вважаються ті інструменти, які були утворені від первинних. До таких можна віднести ф'ючерси та форварди, свопи та інші валютні контракти.
 • Одним з основних елементів фінансового механізму вважається правова база, яка є головним регламентує документом всіх відносин в частині укладення угод та проведення операцій, наслідком чого є рух грошових ресурсів. Законодавча база передбачає наявність Податкового кодексу, а також ряду законів і нормативних актів, що встановлюють основні правила функціонування юридичних осіб або приватних підприємців.
 • У сучасних умовах фінансовий механізм підприємства не може існувати без впровадження новинок у сфері інформаційних технологій. Регулярне оновлення інформаційного забезпечення вважається запорукою успішного бізнесу, так як розвиток дозволяє утримати лідируючі позиції на ринку товарів і послуг.

 • Крім того, варто відзначити основні ознаки підприємства:
  • Будь-яка організація має конкретну структуру та організаційно-правову форму.
  • Компанія, що займається виробництвом товарів або наданням послуг, є головною ланкою в ланцюжку надходження продукції до споживача.
  • Кожна юридична особа наділяється певними зобов'язаннями перед державою, що проявляються у вигляді податкових платежів до бюджету і позабюджетні фонди.
  • Підприємство здійснює свою діяльність за принципом самофінансування і самоокупності.