Головна » Бізнес & Фінанси » Позичковий відсоток: механізм формування та визначальні чинники

Позичковий відсоток: механізм формування та визначальні чинникиПозичковий відсоток є грошовою винагородою, одержуваних кредиторами за надання їм засобів. По суті, ця економічна категорія являє ціну кредиту, яку позичальник грошей платить за користування коштами кредитору.

Позичковий капітал і позичковий відсоток

Вільні грошові активи, які з'являються у підприємств, компаній та інших економічних суб'єктів, а потім передаються в тимчасове користування іншим фірмам, є позиковим капіталом. Вони виробляють свій рух на ринку і мають ціну у вигляді позичкового відсотка.

Існування даного показника обумовлено наявністю товарних і грошових відносин. Ще з давніх часів люди стали надавати різні види позичок в натуральному вираженні з сплатою відсотка у формі зерна, худоби та ін В умовах видачі коштів у вигляді позики відсотки сплачуються відповідно в грошовій формі.

Сьогодні позичковий відсоток з'являється в тому випадку, коли власник передає певну вартість іншому у тимчасове користування. Зазвичай це робиться для продуктивного споживання. Кредитор, відмовляючись від поточного використання матеріальних ресурсів, ставить метою отримання доходу на надану вартість. Привертає ж позикові кошти підприємець робить це для раціоналізації виробництва, а також збільшення прибутку, з якої він зобов'язаний буде сплатити відсотки.

Позичковий відсоток: механізм формування

В умовах ринку в області кредитних відносин показник позичкового відсотка наближається до середнього рівня прибутку. В умовах вільного руху капіталу кредитні кошти спрямовуються в ту сферу, яка дозволяє отримати найбільший прибуток. При рівні доходу у виробничому секторі вище відсотка позики засоби переміщуються в дану сферу і навпаки. Якщо норма прибутку і дохідність у якійсь сфері економіки вище, ніж ставка позичкового відсотка, то грошові кошти перетікають в такі вкладення.

Ринкові процентні ставки по різних активах змінюються. Їх рівень може як підвищуватися, так і знижуватися. На формування рівня відсотка впливають макроекономічні та приватні чинники, які лежать в основі процентної політики кредиторів.

Одним з макроекономічних визначальних чинників виступає співвідношення пропозиції і попиту позикових коштів. При зниженні попиту на позикові кредитні активи, який спостерігається в періоди спаду економіки, відбувається зменшення ставки відсотків. Зворотна дія виникає, коли Центробанк знижує обсяги кредитування економіки, в результаті позичковий відсоток збільшується.

На процентну ставку впливає рівень розвитку ринку цінних паперів та грошових активів, які безпосередньо один від одного залежать. Так, при зростанні прибутковості цінних паперів фінансові установи виробляють коригування ставок. Дана залежність сильніше виражена при більшій розвиненості ринку цінних паперів.

Позичковий відсоток залежить від дефіциту державного бюджету і необхідності покривати нестачу грошей позиковими коштами. У подібному випадку на ринку позичкового капіталу відбувається підвищення ставки відсотка, що в підсумку призводить до зменшення приватних інвестицій, так як багато хто з них втрачають прибутковість.

До факторів, що впливає на процентну ставку, належать такі: стан платіжного балансу, національних валют, міжнародна міграція капіталу, інфляційні очікування і процеси, обсяг грошових накопичень у населення, система оподаткування, фактор ризику при проведенні кредитних угод.

Приватні чинники виникають виходячи з конкретних умов діяльності кредитора, від його положення на ринку позикових ресурсів, від характеру операцій і ступеня ризику.