Головна » Бізнес & Фінанси » Явні і неявні витрати

Явні і неявні витратиНедоліки - це витрати, витрати грошових ресурсів, які необхідно провести для виробництва продукції. Для фірми такі витрати виступають в якості оплати за придбані чинники виробництва.

Витрати підрозділяють на постійні, змінні та загальні. Постійні витрати - це ті витрати, які несе фірма в рамках виробничого циклу. Постійні витрати визначаються підприємством самостійно. Ці витрати будуть присутні на всіх циклах виробництва товару на даному підприємстві. Змінні витрати - витрати, які переносяться в повному обсязі на готовий виріб. Загальні витрати - витрати, які підприємство несе протягом стадії виробництва. Тобто загальні витрати представляють постійні та змінні витрати в сумі.

Також витрати класифікуються на бухгалтерські (явні витрати, відображені в бухгалтерському балансі), а ще альтернативні. Бухгалтерські витрати являють ціну використовуваних ресурсів в цінах їх придбання. Альтернативні витрати - це і явні, і неявні витрати разом.

Крім того, виділяють зовнішні, приватні та громадські витрати. Зовнішні витрати являють собою частину альтернативних витрат, за які дана компанія не несе відповідальності. Ці витрати покриваються з коштів інших членів суспільства. Наприклад, якщо підприємство забруднює своєю роботою природу і не несе за це відповідальність, тоді витрати на компенсацію забруднень представлятимуть собою зовнішні витрати інших підприємств чи осіб. Приватні витрати - частина витрат, яка формується безпосередньо тими, хто займається цією діяльністю. Громадські витрати - сума зовнішніх і приватних витрат.

Поділ витрат на неявні і явні

Як вже було зазначено, з поділу витрат на бухгалтерські та альтернативні випливає класифікація на неявні і явні.

Явні витрати діяльності визначаються сумарними витратами фірми на оплату використовуваних зовнішніх ресурсів, тобто таких ресурсів, які не перебувають у даного підприємства у власності. Наприклад, це може бути сировина, паливо, матеріали, робоча сила і так далі. Неявні витрати визначає вартість внутрішніх ресурсів, тобто ресурсів, які знаходяться у даної фірми у власності.

Прикладом неявних витрат може бути зарплата підприємця, яку він отримував би, якби працював за наймом. Власник капітального майна також несе неявні витрати, так як він міг продати своє майно і покласти виручені гроші в банк під відсоток або здати майно в оренду та отримувати дохід. При вирішенні поточних завдань завжди слід враховувати неявні рахода, і якщо вони досить великі, краще змінити сферу діяльності.

Таким чином, явні витрати - це альтернативні витрати, що приймають форму платежів постачальникам проміжних виробів і факторів виробництва для підприємства. Ця категорія витрат включає заробітну плату робітникам, оплату транспортних витрат, оплату постачальників ресурсів, комунальні платежі, оплату послуг страхових компаній, банків, грошові витрати на придбання та оренду верстатів, устаткування, споруд і будівель.

Під неявними витратами розуміють альтернативні витрати застосування ресурсів, які належать безпосередньо підприємству, тобто неоплачені витрати. Таким чином, неявні витрати включають в себе грошові платежі, які підприємство могло отримати при більш вигідному застосуванні належних йому ресурсів. Для власника капіталу до неявним витратам відноситься прибуток, який власник майна міг отримати, вклавши капітал в яку-небудь іншу сферу діяльності, а не в конкретно цю сферу.