Головна » Бізнес & Фінанси » Коефіцієнт оборотності запасів

Коефіцієнт оборотності запасівПерш ніж інвестувати в бізнес, ділова людина опиняється перед необхідністю прийняти рішення про те, який запас буде знаходитися на балансі. Головна ідея повинна грунтуватися на тому, наскільки швидко він буде звернений або проданий.

Коефіцієнт оборотності запасів (активів) - прямий показник операційної ефективності компанії для управління своїми активами. Мінімізація товарно-матеріальних запасів скорочує накладні витрати, отже, покращує прибутковість підприємства. Кількість часу, протягом якого компанія звертає свій запас, залежить значною мірою від галузі. Так, роздрібні магазини, що торгують швидкопсувними продуктами, модними, високотехнологічними товарами мають більш високий оборот, в порівнянні з підприємствами, що продають товари тривалого користування. Так само як компанії переробних промислових галузей по відношенню до виробників важкого устаткування.

Тому порівняння справедливо лише в тому випадку, якщо він зроблений між двома компаніями, що представляють однакову галузь. Існує гарне емпіричне правило - воно полягає в тому, що якщо коефіцієнт оборотності запасів помножити на коефіцієнт валового прибутку (у відсотках) і він складе 100 і більше відсотків, то запаси знаходяться в оптимальному співвідношенні.

В цілому високий оборот вказує на кращу продуктивність, низький - означає неефективне управління, затоварення, дефіцити у виробничій лінії або маркетингової діяльності. Але разом з тим, в галузях високої оборотності збільшений оборот може призвести до втрати продажів унаслідок інвентарного дефіциту, а низький відсоток виявитися доцільним, коли очікується зростання цін або дефіцит на ринку.

Коефіцієнт оборотності запасів розраховують у відповідність до стандартів бухгалтерського обліку, використовуючи формулу: вартість проданих товарів ч середня величина запасів. Це одне з найбільш важливих фінансових співвідношень, що вимірює ліквідність активів компанії. Воно допомагає власникові бізнесу визначити, яким чином можна збільшити продажі за допомогою контролювання стану запасів.

Більшість інвесторів зосереджується на доході і зростанні прибутку. Деякі звертають увагу на потік готівки. Але не всі заглиблюються в балансові звіти, досліджуючи такі речі, як дебіторська заборгованість, документи до оплати і активи.

Коефіцієнт оборотності запасів надзвичайно важливий. Власнику бізнесу необхідно зрозуміти, чому співвідношення їх товарообігу буває високим або низьким. Для цього він повинен розглянути інвестиції компанії в запаси, і визначити, які є самими продуктивними. Також важливо використовувати порівняльні дані, такі як тимчасова тенденція чи промислові дані, завдяки чому можна порівняти співвідношення активів компанії, щоб проаналізувати занадто високу або занадто низьку оборотність. Формула коефіцієнта відображає період обороту запасів і інтерпретується, як показник того, скільки в сумі разу компанія продала їх протягом року (кварталу).

Оборотність активів - дійсно часто пропущена метрика в компанії. Разом з тим вона безпосередньо зачіпає прибуток, потік готівки, успіх підприємства. Зрозуміло, звичайно, занадто багато запасів на складі або полицях загрожує старінням товарів і неможливістю його продажів. Тоді як занадто мале їх кількість призводить до дефіциту і можливу втрату споживача. Будь-яка проблема буде коштувати ділових грошей. Саме доскональний аналіз запасів підприємства допомагає пролити багато світла на його продуктивність. Які зусилля докласти, щоб правильно управляти інвестиціями в активи? Необхідно категоризувати їх в «мертві», «повільні», продуктивні і розпродаж. Існує негласне правило - 80/20 - для різних ситуацій у бізнесі. 80 відсотків - продажу, 20 відсотків - від обороту запасів.