Головна » Бізнес & Фінанси » Система менеджменту якості як інструмент бізнесу

Система менеджменту якості як інструмент бізнесуСистема менеджменту якості - це один із самих високоефективних бізнес-інструментів. Для чого ж він використовується у виробничому процесі? По-перше, СМК служить прекрасним свідченням високої якості випущеного товару, а також дозволяє зайняти лідируючі (ведучі) позиції на ринку, є обов'язковим для експортерів з Росії та країн Східної Європи, а також для ряду місцевих виробників.

Що таке система менеджменту якості? СМК - це цілий звід встановлених виробничих стандартів на всьому протязі технологічного ланцюжка від виготовлення і до моменту безпосередньої реалізації товару на ринку.

Система менеджменту якості, впроваджувана на виробництві, повинна містити окрему службу, що відповідає за якість продукції, у функції якої входить і аналіз вже працюючої системи контролю за якістю, ведення внутрішнього аудиту на підприємстві, підготовка персоналу та коригування дій з розробки та доопрацювання окремих етапів виробничого циклу, включаючи створення звітної документації.

Важливо відзначити, що система менеджменту якості не є законодавчо примусової, а здійснюється на добровільній основі. Але її основна цінність полягає в тому, що така система, запроваджена на виробництві, дозволяє здійснювати контроль над випуском якісної продукції на всіх проміжних етапах виробничого циклу. Сертифікація продукції за СМК здійснюється в суворій відповідності з ISO 9000. Причому дана сертифікація проводиться в декілька змінюють один одного етапів і починається з моменту підготовки. Підготовка до процесу сертифікації стартує з оціночного аудиту. Паралельно з цим здійснюється розробка офіційних документів, методик і необхідної звітності згідно пропонованих вимог за діючими стандартами ISO.

Система менеджменту якості перевіряється незалежними сертифікуючий органами, які проводять спочатку заочну перевірку відповідності діючим вимогам. При отриманні позитивної оцінки на підставі висновків представників сертифікаційних органів на підприємстві здійснюється остаточна перевірка системи. При виявленні окремих відхилень від норми процес проведення сертифікації тимчасово зупиняється і заморожується до моменту їх усунення. Після цього система менеджменту якості знаходиться під інспекційним контролем, який проводиться раз на рік. Причому вона не є "мертвою", вона повинна постійно оновлюватися і вдосконалюватися.

Що дає система менеджменту якості в цілому? СМК - це можливість побачити і виявити слабкі місця у виробничому циклі, підвищити віддачу від ефективного використання тих чи інших ресурсів, удосконалити всі стадії виробничого процесу, знизити виробничі витрати, підвищити конкурентоспроможність продукції. Сертифікат ISO 9000 можна застосовувати і в рекламних цілях для якнайшвидшого просування товару на ринку. Є тільки одне але! Він не може розташовуватися на самій продукції або її упаковці.

Не всякий сертифікат СМК котирується на міжнародному ринку. Тільки сертифікати відповідності, видані авторитетним міжнародним органом з сертифікації, таким як, наприклад, норвезький Det Veritas, швейцарський SGS, або німецький TUV-CERT. У Російській Федерації сертифікацією підприємств по СМК займаються ВНИИС-СЕРТ-СК, Інтерекомс, Військовий регістр, Ростест та інші центри, що мають право вносити перевірені компанії в загальний сертифікаційний реєстр. Тому всі міжнародні фірми прагнуть отримати такого роду визнання і постійно оновлюють методи СМК своєї продукції.