Головна » Бізнес & Фінанси » Фінансова діяльність - основа успішної роботи підприємств

Фінансова діяльність - основа успішної роботи підприємствФінансова діяльність здійснюється будь-яким підприємством, незалежно від його форми власності. Вона полягає в організації фінансових відносин, що з'являються в процесі взаємодії з іншими фізичними або юридичними особами. Такі відносини - складова частина грошових, які виникають під час руху засобів.

Фінансова діяльність - це складна система дій, метою якої є успішне формування первинного капіталу з наступним пропорційним забезпеченням таких дій: формування та використання доходів та інших фінансових ресурсів, виконання зобов'язань.

Ця система використовує різні методи і форми для забезпечення успішного функціонування підприємств і здійснення поставлених цілей. Інакше кажучи, вона являє собою практичну фінансову діяльність підприємства, що забезпечує його життєдіяльність і підвищення результативності.

Однією з основних цілей фінансової діяльності вважається економічний вплив, здійснюване відносно партнерів і гарантує виконання їх договірних зобов'язань. Іншою метою є забезпечення постійного кругообігу коштів, необхідних для успішного господарювання підприємства, здійснення необхідних платежів і витрат, а також отримання прибутку (у грошовому вираженні).

Фінансова діяльність має на увазі своєчасне виявлення основних причин порушення такого кругообігу, що дозволяє вчасно приймати управлінські рішення для їх усунення. Прийняття обгрунтованих рішень можливе за умови точності та повноти обліку. Ефективна фінансова діяльність підприємства - це основа для забезпечення перевищення грошових доходів над витратами. Саме вона дозволяє здійснювати необхідні інвестиції, формування резервів і фондів, призначених для компенсації збитків або шкоди.

Надходження виручки від надання послуг та продажу товарів забезпечує безперебійний процес господарювання і постійний кругообіг грошових коштів. До моменту її надходження все витрати виробництва фінансуються за рахунок раніше сформованих оборотних активів. Результатом кругообігу вкладених коштів є відшкодування здійснених витрат і створення своїх джерел фінансування у вигляді прибутку та амортизації.

Управління фінансовими та грошовими потоками організації, пов'язаними між собою, здійснюється за допомогою фінансового менеджменту. Рух фінансового потоку спричиняє зменшення або збільшення грошового потоку. Регулювання фінансового потоку забезпечує надходження необхідних для підприємства коштів. У ході вибору прийнятного варіанта фінансового рішення визначаються наступні моменти: реальна можливість здійснення цього варіанту; зміна показників, за допомогою яких оцінюють фінансовий стан на найближчі періоди або на тривалу перспективу; супутні доходи і витрати; умови реалізації рішення; інші наслідки цього варіанту.

Фінансовий менеджмент вирішує велике коло питань, що включає в себе всю сукупність фінансово-господарської діяльності з отримання та витрачання грошових коштів. Він має свою структуру, в яку включають фінансовий аналіз (на базі даних бухгалтерського обліку) і імовірнісні оцінки майбутніх показників (економічне планування). Фінансовий менеджмент є активним управлінням фінансового стану будь-якого підприємства за допомогою всіх факторів, які впливають на нього.

На підприємстві за фінансову роботу відповідає його керівник. За його вказівкою фінансами керує фінансовий директор, а в разі його відсутності - головний бухгалтер. Як правило, фінансовий відділ організовується в рамках бухгалтерії, але іноді він являє собою окремий структурний підрозділ.