Головна » Бізнес & Фінанси » Що таке план витрат і доходів?

Що таке план витрат і доходів?Крім планування господарської діяльності, на підприємстві необхідно фінансове планування (бюджет доходів і витрат підприємства). Саме з його допомогою керівництво компанії може забезпечити контроль над формуванням, а також раціональним використанням ресурсів. Крім того, фінансове планування дозволяє створити умови для збільшення ефективності використання наявного потенціалу підприємства і в цілому поліпшити його фінансовий стан.

План витрат і доходів дозволяє виявити невраховані в виробничому плані резерви, запропонувати методи, що дозволяють ефективніше використовувати наявний у підприємства виробничий потенціал, а також взяти до уваги інші важливі моменти.

Для забезпечення гнучкості та оперативності прийняття управлінських рішень прийнято складати план доходів і витрат щоквартально, при цьому повинна враховуватися інфляція. При розробці фінансового плану визначають наступні показники:

- Витрати на реалізацію готової продукції;

- ВОР;

- Амортизацію;

- Обсяг інвестицій;

- Джерела фінансування;

- Потреба підприємства в оборотних активах;

- Джерела покриття потреби в оборотних коштах;

- Та інші.

Бюджет складається на підставі розрахунків показників, зазначених вище. Судячи з назви, він відображає з одного боку прогнозовані надходження і доходи від діяльності підприємства, а з іншого - витрати та всілякі відрахування. Зрештою, фінансовий план є інформаційною базою бюджетного контролю. Тобто для своєчасного здійснення аналізу та виявлення різноманітних відхилень фактичних показників від прогнозних. Якщо невідповідності виявляються, то вносяться відповідні коригування. План витрат і доходів може бути не тільки загальним. Найчастіше паралельно складаються і локальні бюджети, які враховують прогнози, які стосуються функціональним або операційного бюджету.

Існує декілька стратегій, щоб скласти план витрат і доходів підприємства:

- Зверху вниз. В даному випадку всі завдання, цілі та планові показники встановлюються вищим керівництвом. Після чого показники розбиваються на більш дрібні і включаються в план того чи іншого підрозділу.

- Знизу вгору. Складання плану витрат і доходів тут починається з нижчих рівнів в ієрархічній структурі підприємства. Далі показники передаються в службу збуту і після узгодження з прогнозованими обсягами виручки передаються вищій ланці управління. Адміністрація підприємства зіставляє плановані витрати і доходи, а потім визначає те, якого результату необхідно домогтися в аналізованому періоді.

У загальному бюджеті відображаються взаємовідносини підприємства з іншими учасниками ринку (фінансово-кредитними установами, страховиками, державними і муніципальними підприємствами та іншими). Крім того, план витрат і доходів повинен враховувати розмір інфляції, зміни у валютній політиці держави та інші фактори макроекономіки.