Головна » Бізнес & Фінанси » Поняття і види податків

Поняття і види податківДержава впливає на економіку за допомогою різних економічних важелів. Податки можна назвати одним з основних важелів, за допомогою яких здійснюється економічне регулювання економіки. Відповідно, для найкращого здійснення даної регулюючої функції використовуються різні види податків.

Важливо відзначити, що розвиток економіки країни не можливо без певних фінансових інститутів, до яких також відносять і систему оподаткування. Враховуючи важливість даної економічної структури, можна сказати, що сутність оподаткування криється в правильному і безперебійному функціонуванні всіх важелів влади і суспільства, що може бути досягнуто з досягненням грамотно розробленої системи оподаткування. Саме тому сутність і види податків відіграють далеко не останню роль в житті всієї країни. Якщо ж розглядати економічну сутність податків, то вона без сумніву полягає в тому, що податки характеризують грошові відносини всередині країни, отримані кошти, від яких надходять у розпорядження держави і направляються на обов'язкові потреби.

Отже, розглянемо, які види податків існують. Основну класифікацію можна почати з поділу всіх податків на непрямі і прямі. Прямі податки - це податок на майно або дохід платника податку (юридичних і фізичних осіб). Непрямі ж, нашкодили, виплачуються споживачем і являють собою різного роду надбавки на товари або послуги, якими користуються споживачі.

При здійсненні різної трудової чи економічної діяльності, передбачені різні види податків. Все залежить від сутності того чи іншого податку та від того яке поняття і види податків вкладається в те чи інше визначення.

Отже, однією з найосновніших є система прибуткового оподаткування, а саме нарахування податку на прибуток або дохід як юридичних, так і фізичних осіб. В даному випадку, з юридичної особи стягується податок на прибуток фірми, підприємства чи організації. Якщо говорити про комерційні організації, наприклад, комерційні банки, то вони виплачують прибутковий податок.

Не варто випускати їх вигляду і майно платників податків, на яке також нараховується податок. Це обумовлено тим, що вартість майна може в тій чи іншій мірі впливати на прибуток підприємства. До цього ж типу оподаткування можна віднести і податок на природні ресурси, які також можуть вплинути на прибуток, а значить і на прибутковий податок (податок на прибуток). До природних ресурсів відносяться земля, вода, ліс і багато іншого. Відповідно і податки стягуються виходячи з призначення, а саме: земельний податок, податок на лісовий дохід, плата за воду в певній місцевості ит.д.

Плата за землю не завжди стягувалася в Росії, земельний податок увійшов в ужиток в 1992 році, і обумовлено це було тим, що безкоштовне використання земельних ресурсів завдавало шкоди не тільки економіці країни, а й деяким видам економічної діяльності. А плата за воду, як правило, налічується промисловим підприємствам, які використовують даний ресурс у виробничих цілях.

Що ж до фізичних осіб, то основним податком в цій категорії є прибутковий податок. Його сутність полягає в тому, що виходячи з кількості доходу, податок збільшується або зменшується пропорційно сумі доходу. Це дає можливість використовувати дані кошти для проведення різних соціальних програм. Для даної категорії осіб застосовується також і нарахування податку на майно.

Все вищезазначене відноситься до прямих податків, а якщо розглянути непрямі види податків, то основними тут будуть ПДВ (податок на додану вартість) і різного роду акцизи. Ці податки входять у вартість товарів і послуг. За своєю суттю ПДВ - це різниця між вартістю і матеріальними витратами, віднесеними на витрати підприємства.