Головна » Бізнес & Фінанси » Загальна система оподаткування та її особливості.

Загальна система оподаткування та її особливості.Яку систему оподаткування вибрати? Це питання постає перед кожним власником бізнесу як при відкритті фірми, так і в процесі її роботи. Від правильності прийнятого рішення залежить обсяг податкових платежів, рівень складності бухгалтерії, а, отже, і прибутковість підприємства.

Загальна система оподаткування (ОСН) може використовуватися господарюючими суб'єктами будь-яких організаційних форм в добровільному порядку, якщо на їх діяльність не поширюються режими ЕНВД і ЕСХН. Законодавством встановлено критерії, що обмежують право переходу юридичних осіб на спрощений режим.

Загальна система оподаткування повинна використовуватися організаціями в обов'язковому порядку за таких умов:
 • розмір виручки за перші 9 місяців податкового періоду перевищує встановлену межу (у 2012 році - 45 млн рублів; в 2013 році - 43428000 рублів);
 • частка в статутному капіталі організації інших юридичних осіб - 25% і більше; залишкова вартість нематеріальних активів та основних засобів - 100 млн. рублів і більше;
 • середня чисельність співробітників за рік - 100 чоловік і більше;
 • підприємство має представництва та філії, зазначені в статуті.


Незалежно від економічних показників загальна система оподаткування повинна застосовуватися наступними організаціями:
 • банками;
 • ломбардами;
 • страховими фірмами;
 • іноземними юридичними особами;
 • інвестиційними та пенсійними фондами;
 • компаніями, що займаються гральним бізнесом;
 • виробниками підакцизних товарів;
 • професійними учасниками ринків цінних паперів;
 • юридичними особами, що у угодах про розподіл продукції.


Головним достоїнством, яким володіє загальна система оподаткування, є можливість співпраці з будь-якими підприємствами, т.к. в процесі роботи надаються рахунки-фактури з ПДВ. До недоліків варто віднести складність ведення бухгалтерії. Таким чином, ОСН доцільно використовувати підприємствам, що спеціалізуються на оптовій торгівлі, виробництві продукції, а також поставках дорогих товарів корпоративним клієнтам.

Загальна система оподаткування, звітність якої складається з безлічі бухгалтерських форм і декларацій, вимагає залучення кваліфікованих бухгалтерів, які вміють не тільки вести облік, а й ефективно взаємодіяти з державними органами. Організації, що використовують ОСН, є платниками таких податків:

 • ПДВ. Терміни сплати та подання декларації - не пізніше 20 днів після завершення кожного кварталу.
 • Податок на прибуток. Терміни подачі авансових розрахунків - не пізніше 28 числа після завершення кожного кварталу. Порядок сплати авансових платежів визначений Податковим кодексом і залежить від виручки організації. Термін подання річної декларації та сплати податку за рік - не пізніше 28 березня після завершення податкового періоду.
 • Податок на майно. Терміни подачі авансових розрахунків та сплати авансових платежів - не пізніше 30 числа після завершення кожного кварталу. Термін подання річної декларації та сплати податку за рік - не пізніше 30 березня після завершення податкового періоду.

 • Бухгалтерська звітність надається щоквартально не пізніше 30 числа наступного місяця. За підсумками рокам звіти подаються не пізніше 30 березня. Організації малого бізнесу здають тільки бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки. Крім цього, юридичні особи, що знаходяться на ОСН, зобов'язані перераховувати наступні платежі: збори у позабюджетні фонди, нараховані з фонду оплати праці; ПДФО за працівникам організації; податки пов'язані зі специфікою їх діяльності (транспортний, водний, земельний, акцизи і т.д. ) Їх сплата повинна супроводжуватися поданням відповідної звітності.