Головна » Бізнес & Фінанси » Касова книга, її види та оформлення

Касова книга, її види та оформленняВідповідно до російського законодавства, всі організації, у тому числі всі суб'єкти підприємницької діяльності, повинні в обов'язковому порядку для зберігання своїх вільних грошових коштів користуватися послугами банків. А їх розрахунки з іншими юридичними особами в більшості випадків мають здійснюватися за безготівковим розрахунком. А ось всі надходження і видачу готівки в національній грошовій одиниці вони зобов'язані враховувати в касовій книзі. Причому касова книга повинна вестися всіма без виключень організаціями та суб'єктами господарської діяльності (далі - організації), включаючи індивідуальних підприємців, які за родом своєї діяльності мають справу з готівкою.

Кожній організацією, яка є юридичною особою і має касу, ведеться єдина касова книга, призначена для обліку всіх вироблених нею операцій з готівковими коштами в національній валюті. При цьому не враховуються операції, вироблені відокремленими підрозділами організації, які мають свою касу. Кожним таким підрозділом ведеться окрема власна касова книга, оформлена і видана організацією, до складу якої воно входить.

Загальне оформлення касової книги зазвичай покладається на касира організації. Їм оформляється титульна її сторінка, пронумеровуються листи, після цього касова книга обов'язково прошнуровується і завіряється печаткою організації та підписом її керівника і головбуха.

Ведення касової книги також входить в обов'язки касира, який повинен все записи вносити до неї у двох примірниках (з використанням копіювального паперу). Аркуші касової книги розділені на дві частини - невідривну і відривну. Перший примірник (невідривна частина), так званий «Вкладний лист» повинен залишатися в самій касовій книзі. Другий примірник (відривна частина) є «Звітом касира» і являє собою документ, відповідно до якого касир звітує про рух готівки в касі. Перший і другий примірники, природно, повинні бути ідентичними і мати єдину нумерацію.

Враховуючи, що в сучасних умовах бухгалтерська документація в основному ведеться з використанням комп'ютерної техніки, в організаціях може вестися і касова книга в електронному вигляді. Однак для цього мають бути виконані три необхідні умови. По-перше, повинна бути придбана ліцензійна комп'ютерна програма для ведення касової книги, узгоджена з відповідними регулюючими та контролюючими органами. По-друге, забезпечена необхідна захист комп'ютера і безпосередньо самої програми від несанкціонованого доступу до них. І, нарешті, по-третє, касир повинен бути навчений принципам роботи з такою програмою.

Сама ж програма для ведення касової книги повинна забезпечувати не тільки візуальне відображення її змісту на моніторі, а й роздруківку тих же документів, наявність яких вимагається і у звичайній касовій книзі, а саме «Вкладного аркуша» і «Звіту касира». Крім того, програма повинна забезпечувати автоматичну нумерацію сторінок книги, причому, не допускаючи втручання касира.

По закінченні кожного календарного року (або в інші строки, якщо виникає така необхідність) все, раніше щодня роздруковані «Вкладні аркуші», підшиваються у відповідному порядку в книгу, яка засвідчується так само, як і звичайна касова книга. Крім того, в ті ж терміни, касова книга в електронному вигляді повинна бути перенесена на електронний носій і передана на зберігання в архів організації.

Контроль за правильністю ведення касової книги відповідним наказом повинен бути покладено на головного бухгалтера або, у разі необхідності, на іншого відповідального працівника.